Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 tại Băng Cốc - Thái Lan

Thứ sáu, 07 Tháng 7 2023 02:07

Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 (AAITF/18) được tổ chức tại Băng Cốc - Thái Lan trong 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023

Đọc thêm: Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 tại Băng Cốc - Thái Lan

 

Hỗ trợ công tác huấn luyện cho Công ty Quản lý bay miền Trung

Thứ sáu, 28 Tháng 4 2023 04:05

Theo kế hoạch chuyển đổi khai thác Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM) của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) thì việc chuyển đổi khai thác Hệ thống AIM phải được phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; được thực hiện trong điều kiện tiếp tục duy trì đầy đủ các nguồn lực tại các cơ sở bảo đảm hoạt động bay (BĐHĐB) của các đơn vị liên quan; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định; quy trình quản lý chất lượng; cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết bị; tổ chức, nhân lực và công tác huấn luyện nhân viên; hệ thống văn bản tài liệu; giấy phép/năng định nhân viên BĐHĐB, giấy phép khai thác hệ thống thiết bị và giấy phép khai thác cơ sở BĐHĐB.

Đọc thêm: Hỗ trợ công tác huấn luyện cho Công ty Quản lý bay miền Trung

   

Trung tâm TBTTHK: Chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Thứ bảy, 15 Tháng 4 2023 13:09

Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình theo tiêu chuẩn ISO để kiểm soát các hoạt động, đồng thời phân định rõ việc, rõ người trong quản lý, điều hành công việc và thực hiện công việc.

Đọc thêm: Trung tâm TBTTHK: Chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ

   

Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B

Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 04:15

Quản lý chướng ngại vật là việc thống kê, đánh dấu, công bố, quản lý, cấp phép sử dụng khoảng không và xử lý các chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn của hoạt động bay.

Đọc thêm: Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B

   

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Lễ ký kết Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng Gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM)

Thứ sáu, 16 Tháng 12 2022 09:49

Ngày 08/12/2022, tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã diễn ra lễ ký kết Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng Gói thầu số 2 “Cung cấp Hệ thống quản lý tin tức hàng không (AIM) và dịch vụ kèm theo” thuộc Dự án “Đầu tư Hệ thống quản lý tin tức hàng không (AIM)”.

Đọc thêm: Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Lễ ký kết Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng Gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM)

   

Trang 3 của 22

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>