Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hội thảo về phương án khai thác, sử dụng các Hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Ngày 28/9/2022, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) đã diễn ra Hội thảo về phương án khai thác, sử dụng các Hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ của Trung tâm TBTTHK.

Anh_11

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Trung tâm TBTTHK, đại diện cán bộ, nhân viên các Phòng Chuyên môn, Phòng Nghiệp vụ, các Trung tâm ARO/AIS: Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất.

Hội thảo đã được nghe Phòng Bảo đảm kỹ thuật giới thiệu tổng quan về các Hệ thống kỹ thuật đảm bảo cung cấp dịch vụ trong Trung tâm TBTTHK hiện đang khai thác, sử dụng như: Hệ thống AIS tự động, Hệ thống NOTAM bán tự động, Hệ thống AMHS,… và dự kiến kế hoạch khai thác, sử dụng trong thời gian tới khi đưa Hệ thống Quản lý tin tức hàng không AIM vào khai thác chính thức.

Bên cạnh đó, Phòng Bảo đảm kỹ thuật cũng đưa ra các phương án kết nối giữa các hệ thống (AMHS, AIS, AIM…) để đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, thủ tục bay, phương thức bay của Trung tâm luôn đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Anh_22

Mô tả kết nối một số đầu cuối với các Hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ của Trung tâm TBTTHK

Tại Hội thảo cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp, các câu hỏi, trao đổi, thảo luận của đại diện các Phòng Chuyên môn, Nghiệp vụ, các Trung tâm ARO/AIS về thực trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng các đầu cuối và đề xuất các giải pháp, phương án kết nối nhằm đảm bảo khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống, nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Kết thúc Hội thảo, Lãnh đạo Trung tâm TBTTHK biểu dương các đơn vị đã tham gia tích cực đóng góp ý kiến và thống nhất với Phương án của các phòng chuyên môn đề xuất để làm cơ sở xây dựng kịch bản chuyển đổi, đưa hệ thống AIM vào khai thác chính thức trong thời gian tới.

Nguồn: vatm.vn