Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 17

Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 17 (AAITF/17) được tổ chức trực tuyến trong 5 ngày từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022.

 

Anh1

Ảnh 1: Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 17 (AAITF/17)

 

Hội nghị có sự tham gia của 195 đại biểu đến từ 26 quốc gia và các công ty, tổ chức quốc tế (IFAIMA, IATA, CANSO và ICAO). Bà Trần Đức Hoài Phương - Phó trưởng phòng Quản lý hoạt động bay - Cục Hàng không Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ông Shane Sumner - Chuyên gia ATM/AIM khu vực là thư ký Hội nghị. Đoàn Việt Nam có 31 đại biểu, bao gồm đại diện Cục Hàng không Việt nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự tại các đầu cầu.

Đây là hội nghị thường niên của Văn phòng ICAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm điểm lại kết quả thực hiện các kết luận của Hội nghị AAITF/16, thảo luận tình trạng xử lý NOTAM quá hạn không theo quy định; tình hình triển khai thực hiện Quản lý tin tức hàng không của các quốc gia trong khu vực theo kế hoạch hợp tác AIM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai kế hoạch AIM của các quốc gia. 

nh_2

Ảnh 2: Tình hình triển khai thực hiện Quản lý tin tức hàng không của các quốc gia trong khu vực

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số vấn đề liên quan đến báo cáo của Quốc gia về tình trạng mã tên 5 chữ (5LNC); hướng dẫn trì hoãn tin tức hàng không đã được phát hành theo chu kỳ AIRAC; đánh giá lại dữ liệu về tọa độ; cập nhật các tài liệu hướng dẫn AIS/AIM của ICAO; rà soát các khiếm khuyết không vận lĩnh vực AIS v.v.

Cũng tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã trình bày một số nội dung liên quan đến cập nhật tình hình triển khai thực hiện AIM của Việt Nam; tình  hình chuyển đổi nhận dạng sơ đồ tiếp cận từ RNAV sang RNP tại Việt Nam; tình trạng trùng lặp 5LNC tại Việt Nam và các hành động khắc phục đề xuất; một số khó khăn trong thực tế.

Tham dự Hội nghị thường niên nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không (AAITF) của ICAO khu vực giúp cho Việt Nam có cái nhìn rõ nét hơn để thực hiện triển khai AIM hiệu quả, đáp ứng với xu thế chung của khu vực và thế giới.

Tin bài: Phòng nghiệp vụ