Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Vai trò quan trọng của tin tức hàng không trong tương lai đối với chuỗi hoạt động hàng không

Tiến sỹ Alexander Pufahl, Chuyên gia Kỹ thuật, Quản lý tin tức tại Ủy ban Không vận của ICAO, Thư ký Nhóm làm việc về Quản lý tin tức hàng không mới đây đã có những chia sẻ về vai trò quan trọng của tin tức hàng không trong tương lai đối với chuỗi hoạt động hàng không.

Tin tức hàng không là gì và tại sao chúng ta không thể sống thiếu nó?

Theo Tiến sỹ Alexander Pufahl, tin tức giống như không khí, nó vô hình. Chúng ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó; nhưng không có không khí, chúng ta không thể sống được. Cũng như trong trường hợp không có tin tức, chúng ta không thể đưa ra quyết định. Ra quyết định bao gồm việc thu thập, phân tích tin tức và đưa tin tức vào bối cảnh để có thể đưa ra quyết định. Các hoạt động bay liên quan đến một chuỗi liên tục các quyết định được thông báo đầy đủ và rõ ràng. Thông thường, những quyết định và hành động xuất phát để ra quyết định là rất quan trọng đối với sự an toàn. Hệ quả là, tin tức không chính xác có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và những quyết định sai lầm luôn làm ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

AIS_-_PIC_1

Ảnh 1: Tiến sỹ Alexander Pufahl

Tin tức hàng không luôn được cập nhật

Theo Phụ ước 15 - Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Tin tức hàng không phải luôn được cập nhật. Tính kịp thời của tin tức là một tiêu chí chất lượng quan trọng trong việc cung cấp tin tức hàng không. Nhân viên thông báo tin tức hàng không sử dụng các phương pháp khác nhau để đảm bảo các tin tức luôn được cập nhật như:

  • Tu chỉnh AIP (AIP AMDT)
  • Bổ sung AIP (AIP SUP)
  • Điện văn thông báo hàng không (NOTAM)
  • Thông tri hàng không (AIC).

AIS_-_PIC_2

Ảnh 2: Phụ ước 15 ICAO xuất bản lần thứ 16 năm 2018

Không phải tất cả các tin tức được tạo ra giống nhau. Một số tin tức được coi là tin tức khai thác quan trọng, được nêu trong Phụ ước 15. Phụ ước nêu rõ bất cứ khi nào chúng ta xử lý những tin tức khai thác quan trọng và các thay đổi, ngày triển khai áp dụng sẽ dựa trên ngày hiệu lực theo chu kỳ AIRAC. Điều này đảm bảo rằng tất cả các bên có liên quan trong hệ thống quản lý không lưu đều được cập nhật và cho phép có đủ thời gian để xử lý tin tức. Chu kỳ AIRAC cho phép lập kế hoạch phù hợp và cân đối khối lượng công việc trên toàn bộ chuỗi dữ liệu hàng không; cho phép tổ lái và các nhân viên khác liên quan đến hoạt động bay chuẩn bị và huấn luyện cho các tình huống mới được mô tả bởi tin tức đó, nếu cần thiết. Việc phổ biến tin tức khai thác quan trọng tuân thủ nghiêm theo chu kỳ AIRAC là điều bắt buộc.

Chuyển đổi Kỹ thuật số

Tin tức hàng không ngày càng được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số bằng cách sử dụng các hệ thống AIS tự động. Các sản phẩm tin tức hàng không truyền thống như Tập Thông báo tin tức hàng không (AIP), đang dần được thay thế bằng các bộ dữ liệu số. Phụ ước 15 liệt kê các bộ dữ liệu số đầu tiên để cung cấp tin tức hàng không ở định dạng kỹ thuật số. Các bộ dữ liệu này bao gồm:

  • Bộ dữ liệu AIP;
  • Bộ dữ liệu địa hình và chướng ngại vật;
  • Bộ dữ liệu lập bản đồ sân bay; và
  • Dữ liệu phương thức bay sử dụng thiết bị.

AIS_-_PIC_3

Ảnh 3: Chuyển đổi kỹ thuật số

Nói chung, các bộ dữ liệu số này tiên phong trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số từ Thông báo tin tức hàng không (AIS) tập trung vào sản phẩm sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) lấy dữ liệu làm trung tâm. Trong tương lai, dự kiến các bộ dữ liệu tin tức hàng không sẽ được trao đổi trên toàn bộ hệ thống ATM thông qua quản lý tin tức trên toàn hệ thống (SWIM), một phương pháp trao đổi tin tức lấy mạng làm trung tâm.

Chất lượng

Tiến sỹ Alexander Pufahl cũng chia sẻ, khi chúng ta chuyển đổi từ AIS sang AIM, việc đảm bảo chất lượng của tin tức hàng không trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả bao trùm tất cả các khía cạnh của dịch vụ thông báo tin tức hàng không là các phương thức để đảm bảo rằng hệ thống tự động AIS cung cấp tin tức với chất lượng cao. Nếu không có các quy trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt thì các hệ thống tự động hóa có nguy cơ tạo ra các tin tức hàng không theo câu ngạn ngữ cổ “rác vào, rác ra” (“garbage in, garbage out”: đầu vào sai thì kết quả xuất ra cũng sai).

Mới đây, ICAO đã chính thức phát hành Tài liệu Hướng dẫn về Hệ thống quản lý chất lượng cho Dịch vụ tin tức hàng không - Doc 9839. Đây là tài liệu để hỗ trợ các quốc gia trong việc lập kế hoạch và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) để quản lý thông tin hàng không nhằm đáp ứng các yêu cầu trong Phụ ước 15.

AIS_PIC_4

Ảnh 4: Tài liệu 9839 ICAO xuất bản lần đầu tiên năm 2022

Tài liệu hướng dẫn Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (Tài liệu 8126) cung cấp các hướng dẫn về các quy trình AIS cũng như việc thực hành AIM để hướng mục tiêu đến các đối tượng cụ thể như nhân viên khai thác AIS/AIM, cơ quan quản lý và nhà chức trách.

AIS_-_PIC_5

Ảnh 5: Tài liệu 8126 ICAO xuất bản lần thứ 7 năm 2022

Việc chuyển đổi kỹ thuật số của Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không không thể thành công nếu không có sự đảm bảo rằng tin tức hàng không được cung cấp là phù hợp với mục đích sử dụng. Các tổ lái và nhân viên khai thác trên khắp thế giới đặt niềm tin vào tin tức hàng không của chúng ta và sự tin tưởng đó phải được thực hiện mỗi ngày.

Nguồn: vatm.vn