TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIP SUP 23/24 ĐƯA VÀO KHAI THÁC MỘT PHẦN SÂN ĐỖ TÀU BAY MỞ RỘNG TẠI KHU VỰC PHÍA TÂY NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (VVNB)
AIP SUP 22/24

THI CÔNG VẠCH DỪNG CHỜ BÁNH MŨI VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG (VVDN) 

AIP SUP 21/24

THIẾT LẬP CẦN CẨU VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY, TIÊU CHUẨN THỜI TIẾT TỐI THIỂU LIÊN QUAN TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (VVTS)

AIP SUP 20/24

TẠM DỪNG KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐÈN CHỚP TUẦN TỰ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC (VVPQ) 

AIRAC AIP SUP 19/24

SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY ĐIỆN BIÊN (VVDB)

AIP SUP 18/24

TẠM DỪNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG ĐỂ SỬA CHỮA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (GEN)

AIRAC AIP SUP 16/24

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 VÀ SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY - ICAO - LOẠI A TẠI SÂN BAY ĐIỆN BIÊN (VVDB) 

AIRAC AIP SUP 15/24

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 VÀ CÁC SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY - ICAO - LOẠI A TẠI SÂN BAY CAM RANH (VVCR) 

AIP SUP 13/24

THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 35R/17L TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG (VVDN)

AIP SUP 12/24

THI CÔNG CẢI TẠO, MỞ RỘNG ĐƯỜNG CÔNG VỤ E6 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT (VVTS) 

AIP SUP 11/24

ĐƯA VÀO KHAI THÁC MỘT PHẦN SÂN ĐỖ TÀU BAY MỞ RỘNG TẠI KHU VỰC PHÍA ĐÔNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (VVNB)