TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIP SUP A49/23

TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ ĐỖ, PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC CÁC VỊ TRÍ ĐỖ, PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY SAU KHI HOÀN THÀNH THI CÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU 

AIP SUP A48/23

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC ỨNG PHÓ TẠI ĐÀI KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU PHÚ QUỐC

AIRAC AIP SUP A47/23 THIẾT LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ HUỶ BỎ CÁC KHU CHỜ TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TRONG VÙNG THÔNG BÁO BAY HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
AIP SUP A46/23

SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY ĐIỆN BIÊN 

AIRAC AIP SUP A45/23 SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A44/23 THI CÔNG KHU VỰC SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU
AIP SUP A43/23 ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ CÁC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, SƠ ĐỒ KHU VỰC TIẾP CẬN, SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY ĐIỆN BIÊN
AIRAC AIP SUP A42/23

ĐƯA CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN VÀO KHAI THÁC 

AIP SUP A41/23

TIẾP TỤC THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHỐI HỢP RA QUYẾT ĐỊNH (A-CDM) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

AIRAC AIP SUP A40/23 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC TUYẾN LĂN TIÊU CHUẨN (SATR) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 
AIRAC AIP SUP A39/23

THIẾT LẬP KHU VỰC TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT MẶT ĐẤT (GCU) VÀ ĐIÊU CHINH KHU VỰC KIỂM SOÁT TẠI SÂN BAY PHÚ QUỐC

AIP SUP A38/23

THI CÔNG KHU VỰC SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

AIRAC AIP SUP 37/23
ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI TRÁCH NHIỆM PHÂN KHU 3, 4 VÀ THIẾT LẬP PHÂN KHU 7 TẠI ACC HỒ CHÍ MINH
AIP SUP A36/23
THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG LĂN V TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A29/23 CÁC KHU VỰC ĐƯA VÀO KHAI THÁC SAU KHI HOÀN THÀNH THI CÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A27/23

TIẾP TỤC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHỐI HỢP RA QUYẾT ĐỊNH (A- CDM) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A26/23
THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 35L/17R TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
AIP SUP A23/23

 ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ MA SÁT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH; TỌA ĐỘ VỊ TRÍ ĐỖ 9H; PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY ĐỐI VỚI TÀU BAY KHAI THÁC THƯƠNG MẠI VÀ BỔ SUNG CÁC ĐIỂM HOT SPOT MỚI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A39/22 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A30/22 QUY TRÌNH TẠM THỜI NÂNG CAO NĂNG LỰC KHAI THÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 

Các Tập bổ sung vừa mới hết hiệu lực:

DAP SUP C06/23 ĐÓNG CỬA TẠM THỜI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN
AIRAC AIP SUP A35/23

ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA VÀ HÀNH LANG BAY

AIRAC AIP SUP A34/23

THIẾT LẬP SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY DẪN ĐƯỜNG THEO TÍNH NĂNG VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY CÀ MAU

AIRAC AIP SUP A33/23

THIẾT LẬP PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC RNP 1 VÀ RNP APCH TẠI SÂN BAY CÀ MAU

AIP SUP A32/23

HỦY BỎ CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC SID/STAR RNAV 1; PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA KHU VỰC KIỂM SOÁT TIẾP CẬN VÀ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN (TROMBONE) TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

AIP SUP A31/23

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG PHỤ THUỘC PHÁT QUẢNG BÁ (ADS-B) TRONG VÙNG THÔNG BÁO BAY HỒ CHÍ MINH

AIRAC AIP SUP A30/23

ÁP DỤNG PHÂN CÁCH NHIỄU ĐỘNG TỐI THIỂU TẠI TMA NỘI BÀI, ĐÀ NĂNG, TÂN SƠN NHẤT