TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIP SUP A11/23 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHỐI HỢP RA QUYẾT ĐỊNH (A-CDM) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A10/23 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHỐI HỢP RA QUYẾT ĐỊNH (A-CDM) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A09/23

SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG

AIRAC AIP SUP A08/23

THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI B, DANH MỤC CHƯỚNGNGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 VÀ SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI A – ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 07L/25R VÀ 07R/25L TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

AIRAC AIP SUP A07/23

THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI B VÀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG

AIP SUP A06/23

THI CÔNG SỬA CHỮA TẤM BÊ TÔNG XI MĂNG SÂN ĐỖ TÀU BAY (VỊ TRÍ ĐỖ SỐ 6) TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI

AIP SUP A05/23 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT DI CHUYỂN TRÊN SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN TẦM NHÌN HẠN CHẾ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A04/23

ĐIỀU CHỈNH VÀ THIẾT LẬP CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT

AIRAC AIP SUP A02/23

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

AIRAC AIP SUP A01/23

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY CẤT CÁNH TỪ GIAO ĐIỂM CỦA  ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC  TẾ ĐÀ NẴNG

AIP SUP A45/22

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A44/22

CÁC KHU VỰC ĐƯA VÀO KHAI THÁC, PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

AIRAC AIP SUP A43/22

ĐẶT TÊN VỊ TRÍ DỪNG CHỜ ĐÀI GP/ILS 35R TRÊN ĐƯỜNG LĂN E TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

AIP SUP A42/22 ĐẶT LẠI TÊN CÁC ĐIỂM ĐEN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A41/22

SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI A VÀ DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 TẠI SÂN BAY  PHÚ BÀI

AIRAC AIP SUP A40/22

THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI B VÀ DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

AIP SUP A39/22 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A38/22

THÔNG SỐ CÁC KHU CHỜ ĐƯỜNG DÀI TRONG KHU VỰC ACC HÀ NỘI

AIRAC AIP SUP A37/22 THIẾT LẬP CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC ĐẾN TIÊU CHUẨN BẰNG THIẾT BỊ ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/R, 29 L/R TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A36/22

ĐẶT LẠI TÊN CÁC ĐƯỜNG LĂN, CÁC VỆT LĂN VÀ PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, VẬN HÀNH TÀU BAY SAU KHI HOÀN THÀNH THI CÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A35/22 THI CÔNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN ĐỖ TÀU BAY - GIAI ĐOẠN 3 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH
AIRAC AIP SUP A31/22 BỔ SUNG CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
AIRAC AIP SUP A30/22 QUY TRÌNH TẠM THỜI NÂNG CAO NĂNG LỰC KHAI THÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 
AIRAC AIP SUP A28/22 SỬA ĐỔI PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SID/STAR RNAV 1 VÀ RNP APCH TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG
AIRAC AIP SUP A27/22

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ DỮ LIỆU SÂN BAY VÀ CÁC SƠ ĐỒ HÀNG KHÔNG; THIẾT LẬP, SỬA ĐỔI VÀ HỦY BỎ CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU  CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG

AIP SUP A25/22 THI CÔNG CÀU HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
AIP SUP A23/22

ĐƯA VÀO KHAI THÁC SÂN ĐỖ TÀU BAY VÀ ĐƯỜNG LĂN THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP SÂN ĐỖ - GIAI ĐOẠN 1 VÀ THI CÔNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN ĐỖ TÀU BAY - GIAI ĐOẠN 2 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

AIP SUP A27/21
 ĐẶT LẠI TÊN VÀ BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY KHÔNG KHAI THÁC THƯƠNG MẠI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A41/20 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI
AIP SUP A08/20 ÁP DỤNG GIÃN CÁCH TỐI THIỂU 20 NM BẰNG GIÁM SÁT ATS TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG A1 VÀ A202

 

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam vừa mới hết hiệu lực:

 

AIRAC AIP SUP A03/23 PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐÀI DVOR/DME NAM HÀ (NAH) ĐỂ SỬA CHỮA