TẬP THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG (AIP) VÀ TẬP TU CHỈNH AIP VIỆT NAM

AIP Việt Nam được phát hành dưới các hình thức:

  • Bản giấy;
  • CD-ROM;
  • Bản điện tử (Qua Hệ thống AIS tự động và Website AIS).

Tu chỉnh AIP Việt Nam được thực hiện bằng cách thay thế trang mới. Có hai dạng tu chỉnh được thực hiện như sau:

  • Tu chỉnh thường xuyên (AIP AMDT) được phát hành vào ngày ấn định phù hợp với chu kỳ theo kế hoạch tu chỉnh hàng năm (vào 30/03, 30/07, 30/11).
  • Tu chỉnh theo chu kỳ AIRAC (AIRAC AIP AMDT) được phát hành phù hợp với chu kỳ AIRAC và được nhận biết rõ ràng bằng cụm từ AIRAC trên trang bìa. Tu chỉnh này bao gồm những thay đổi cố định lâu dài có nội dung khai thác quan trọng để đưa vào AIP.

Để xem AIP Việt Nam và Tập tu chỉnh AIP mới nhất, xin mời truy cập theo trình tự sau (Bạn cần có tài khoản và mật khẩu truy cập AIP qua website. Tài khoản này đã được gửi đến từng cá nhân/tổ chức có mua bán, trao đổi và nhận cấp phát ấn phẩm Thông báo tin tức hàng không của Việt Nam trong tháng 5/2013):

  • Bước 1: Truy cập phần “Sản phẩm dịch vụ”, chọn “AIP & AIP AMDT”.
  • Bước 2: Nhấn vào đường dẫn "AIP & AIP AMDT";
  • Bước 3: Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” truy cập website đã được cấp. Nhấn “Đăng nhập”.
  • Bước 4: Tiếp tục nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn.
  • Bước 5: Nhấn vào đường dẫn AIP (hiển thị bằng ngày có hiệu lực của Tập tu chỉnh mới nhất, ví dụ “30 JUL 2013”) trong phần “Số xuất bản còn hiệu lực”.

Toàn bộ AIP Việt Nam (tab AIP) và Tập tu chỉnh mới nhất (tab AMDT) sẽ được hiển thị.

Nếu bạn cần phiên bản in của AIP/AIP AMDT, nhấn vào “PDF” ở góc trên bên trái hoặc nhấn vào các file tổng hợp .pdf đã được tạo sẵn cho người sử dụng trong phần “Miêu tả”.