AIP Việt Nam được phát hành dưới các hình thức:
  • Bản giấy;
  • Bản điện tử (Qua Website AIS).

Để xem phần giới thiệu chi tiết về AIP Việt Nam, vui lòng xem tại đây.

Để xem nội dung AIP Việt Nam, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhấn vào đường dẫn "AIP";
  • Bước 2: Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” truy cập website đã được cấp. Nhấn “Đăng nhập”.
  • Bước 3: Tiếp tục nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn
  • Bước 4: Nhấn vào đường dẫn AIP hiển thị ngày xuất bản mới nhất trong phần “Số xuất bản còn hiệu lực”.

Toàn bộ AIP Việt Nam (tab AIP) và Tập tu chỉnh mới nhất (tab AMDT) sẽ được hiển thị.

Tu chỉnh AIP Việt Nam được thực hiện như sau:

  • Tu chỉnh thường xuyên (AIP AMDT) theo kế hoạch tu chỉnh hàng năm (vào 28/2; 30/4; 30/6; 31/8; 31/10).
  • Tu chỉnh theo chu kỳ AIRAC (AIRAC AIP AMDT) nếu có.

Nếu bạn cần phiên bản in của AIP/AIP AMDT, nhấn vào “PDF” ở góc trên bên trái hoặc nhấn vào các file đã được tạo sẵn trong phần “Miêu tả”.