Phát hành Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) - Phiên bản 5

Ngày 20/6/2023, hệ thống AIM chính thức được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn đưa vào khai thác. Trong cùng ngày, sản phẩm đầu tiên trên hệ thống mới được cấp phép ra đời, đó là Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) - Phiên bản 5.

AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 được biên soạn dựa trên mô hình trao đổi tin tức hàng không phiên bản 5.1 (AIXM 5.1) lấy nguồn từ cơ sở dữ liệu tập trung của hệ thống AIM, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023.

Đây là sản phẩm tích hợp của Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam - phiên bản lần thứ 4) và Tập thông báo tin tức sân bay nội địa Việt Nam (DAP Việt Nam - phiên bản lần thứ nhất).

Tin tức/dữ liệu trong Tập AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 sẽ được thường xuyên cập nhật bằng các tập tu chỉnh của AIP định kỳ 5 lần/năm vào các ngày: 28/2, 30/4, 30/6, 31/8, 31/10 hoặc theo chu kỳ AIRAC và các sản phẩm Thông báo tin tức hàng không phù hợp khác (Tập bổ sung AIP, Thông tri hàng không, NOTAM).

nh_1111

Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam - phiên bản 4) và Tập thông báo tin tức sân bay nội địa Việt Nam (DAP Việt Nam - phiên bản lần thứ nhất) và các sản phẩm đi kèm (đĩa CD, Tập tu chỉnh, Tập bổ sung, Thông tri hàng không)

AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 được phát hành đảm bảo tuân thủ cấu trúc của AIP quy định tại Tài liệu 8126 về Hướng dẫn Dịch vụ tin tức hàng không, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dữ liệu quy định tại Phụ ước 15 về Dịch vụ tin tức hàng không và Tài liệu 10066 về Quản lý tin tức hàng không.

Người dùng có thể dễ dàng tra cứu AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử.

AIP Việt Nam - Phiên bản 5 dạng bản giấy:

Tập AIP Việt Nam được trình bày trong 5 Tập. Tập 1: Phần Tổng quát, Đường bay; Tập  2, 3, 4, 5: Sân bay (bao gồm tin tức/dữ liệu của 22 sân bay quốc tế và nội địa).

AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 dạng bản giấy sẽ được cung cấp theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Các Tập bổ sung (SUP) và Thông tri Hàng không (AIC) để công bố các tin tức/dữ liệu cập nhật cho AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 sẽ được công bố dạng điện tử trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: www.vnaic.vn.

nh_2222

Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) - Phiên bản 5 gồm 5 tập

AIP Việt Nam - Phiên bản 5 bản điện tử (eAIP):

Căn cứ theo nhu cầu sử dụng đã đăng ký, khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản để truy cập AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 dạng điện tử.

Các Tập bổ sung (SUP) và Thông tri Hàng không (AIC) để công bố các tin tức/dữ liệu cập nhật cho AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 cũng sẽ được công bố dạng điện tử, công khai và miễn phí trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: www.vnaic.vn.

Giao diện của AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 bản điện tử rất thân thiện với người khai thác. Người khai thác có thể tra cứu tin tức/dữ liệu hàng không bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt dưới định dạng pdf hoặc HTML.

nh_3333

Giao diện website hiển thị Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) - Phiên bản lần thứ 5

Có thể nói AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 ra đời là sản phẩm kết tinh từ sức mạnh và trí tuệ tập thể không chỉ của cán bộ, nhân viên Phòng AIP nói riêng mà còn thể hiện quyết tâm của tập thể lãnh đạo Trung tâm và cán bộ, nhân viên của một số đơn vị liên quan trong Trung tâm. Việc phát hành AIP Việt Nam - Phiên bản lần thứ 5 dựa trên mô hình trao đổi tin tức hàng không phiên bản mới nhất góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM).

Nguồn: vatm.vn