SỰ KIỆN SẮP TỚI

Tin hoạt động

Tuổi trẻ AIS mang niềm vui đến với các em tại chùa Thái Ân

Tuổi trẻ AIS mang niềm vui đến với các em tại chùa Thái Ân
Nhằm nâng cao tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, Đoàn viên thanh niên của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (AIS) đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Đoàn cơ sở AIS đã tổ chức chương trình từ thiện tại Chùa Thái Ân, ...


Sản phẩm dịch vụ

notam aip
pib fpl
map met

 

Chúng tôi được thành lập để cung cấp Dịch vụ thông báo tin tức hàng không theo đúng tiêu chuẩn ICAO và các quy định hiện hành ...
Xem chi tiết

Bảng quảng cáo