SỰ KIỆN SẮP TỚI

JA slide show

Tin chuyên ngành

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đáp ứng chuyển đổi từ AIS sang AIM

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đáp ứng chuyển đổi từ AIS sang AIM
Từ năm 2009, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đặt ra vấn đề cần phải xây dựng một lộ trình chuyển đổi từ dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang quản lý tin tức hàng không (AIM) nhằm đáp ứng các yêu cầu về trao đổi dữ liệu trong môi trường ATM.


Tin hoạt động

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật - Đảng bộ cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật - Đảng bộ cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không
Bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như cá nhân Đảng viên. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không coi trọng hàng đầu.


Sản phẩm dịch vụ

notam aip
pib fpl
map met

 

Chúng tôi được thành lập để cung cấp Dịch vụ thông báo tin tức hàng không theo đúng tiêu chuẩn ICAO và các quy định hiện hành ...
Xem chi tiết

Bảng quảng cáo