Đề xuất Tu chỉnh AIP

Người sử dụng AIP Việt Nam có thể đề xuất tu chỉnh các nội dung trong AIP.

Quy trình đề xuất tu chỉnh và xử lý đề xuất gồm 4 bước sau:

Bước 1: Điền thông tin vào “Mẫu Tiếp nhận ý kiến phản hồi/đề xuất Tu chỉnh AIP Việt Nam”

Người sử dụng có thể tải trực tiếp “Mẫu Tiếp nhận ý kiến phản hồi/đề xuất Tu chỉnh AIP Việt Nam” tại đây.

Người sử dụng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong “Mẫu Tiếp nhận ý kiến phản hồi/đề xuất Tu chỉnh AIP Việt Nam”.

Bước 2: Gửi ý kiến phản hồi/đề xuất Tu chỉnh AIP Việt Nam

Sau khi hoàn thiện “Mẫu Tiếp nhận ý kiến phản hồi/đề xuất Tu chỉnh AIP Việt Nam”, người sử dụng gửi Mẫu này kèm theo các văn bản liên quan làm căn cứ pháp lý cho những ý kiến góp ý dưới dạng file mềm (pdf)/ảnh (jpeg/pnj) (nếu có) qua địa chỉ e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , fax, hoặc gửi bản cứng trực tiếp tới:

  • Phòng AIP - Trung tâm Thông báo tin tức hàng không
  • Số 5/200 Đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: (84-24) 38 728 521 hoặc (84-24) 38 271 513/14 số máy lẻ: 8416, 8653
  • Fax: (84-24) 38 725 687

Bước 3: Tổng hợp, thống kê, phân loại, xử lý ý kiến phản hồi/đề xuất

Nhóm Tu chỉnh hàng ngày truy cập module “Quản lý email” để tổng hợp cũng như thống kê, phân loại các ý kiến đóng góp theo từng chuyên mục và gửi email xác nhận cho người góp ý . Đồng thời, nhóm Tu chỉnh cũng thực hiện các bước cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, chuẩn bị dự thảo nội dung liên quan đến ý kiến đóng góp trình Cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Thông báo kết quả góp ý

Nhóm Tu chỉnh gửi email hoặc liên hệ trực tiếp để thông báo kết quả nội dung góp ý sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.