Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Việt Nam tham dự Hội nghị AAITF/19

Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 19 (AAITF/19) được tổ chức tại Băng Cốc - Thái Lan trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Đại biểu tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 19 (AAITF/19)

Hội nghị có sự tham gia của 94 đại biểu đến từ 22 quốc gia và các tổ chức quốc tế (IFAIMA, IATA, Indra Avitech GmbH và ICAO). Chủ trì Hội nghị AAITF/19 là Ông Erdenebaatar Davaasuren - Chuyên gia quản lý về Công nghệ thông tin AIS, Cục Hàng không Mông Cổ - Giám đốc khu vực IFAIM. Ông Hiroyuki Takata - Chuyên gia ATM khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thư ký của hội nghị.

Đoàn Việt Nam có 05 đại biểu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự.

Đây là hội nghị thường niên của Văn phòng ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm điểm lại kết quả thực hiện các kết luận của Hội nghị AAITF/18, đồng thời tập trung thảo luận về các vấn đề: Tình hình khắc phục các khiếm khuyết không vận lĩnh vực AIS/AIM; tình hình triển khai AIM khu vực; phản hồi của các hãng hàng không về chất lượng dịch vụ AIS và NOTAM; cập nhật tình hình sử dụng ICARD và các vấn đề liên quan; cập nhật USOAP về tình hình tuân thủ dịch vụ AIS và bản đồ hàng không; đề xuất chuẩn hoá cấu trúc AIP; sửa đổi và cập nhật các tài liệu hướng dẫn của ICAO về AIS/AIM; hội thảo về hệ thống quản lý chất lượng AIS.

Tình hình triển khai thực hiện AIM trong khu vực APAC

Tại Hội nghị, IATA đã cung cấp phản hồi của các hãng hàng không về các vấn đề liên quan đến AIS cần cải thiện chất lượng, bao gồm: Thiếu các chỉ địa danh ICAO trong AIP SUP; AIP điện tử không phù hợp với định dạng và cấu trúc bắt buộc của ICAO; các giao thức bảo mật trang web quá phức tạp ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng website AIS; các sản phẩm tin tức hàng không không được duy trì trên trang web AIS; các sơ đồ sân bay không được phát hành hoặc cập nhật; không công bố các cự ly cất cánh tại giao điểm đường cất hạ cánh; việc làm tròn số liệu chưa được chuẩn hóa; công bố tin tức quan trọng không theo chu kỳ AIRAC; đánh số thứ tự cho các ấn phẩm chưa khoa học; Thiếu tin tức về vùng trời bị ảnh hưởng bởi hoạt động hàng không vũ trụ; v.v.

IATA và các hãng hàng không đánh giá cao nỗ lực không ngừng của các Quốc gia. IATA sẽ tiếp tục phản hồi tới các nhà cung cấp dịch vụ và các diễn đàn như AAITF để giải quyết các vấn đề, hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ AIS.

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã trình bày báo cáo về tình hình nghiên cứu và đề xuất các phương án sản xuất Bản đồ hàng không thế giới tỉ lệ 1:1.000.000 của Việt Nam. Trên cơ sở thông tin của 14 quốc gia đã gửi cho ICAO trong năm 2024 (bao gồm cả Việt Nam), thư ký Hội nghị đã tổng hợp dự thảo tu chỉnh tài liệu APAC ANP Tập II, trong đó dự kiến Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các mảnh bản đồ có lãnh thổ Việt Nam như Cục HKVN đã đề xuất. Bên cạnh đó, thư ký Hội nghị cũng đề nghị 12 quốc gia khác chưa gửi thông tin khẩn trương đề xuất với ICAO không muộn hơn ngày 30/8/2024 để tổng hợp vào dự thảo tu chỉnh tài liệu APAC ANP Tập II. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, trách nhiệm sản xuất Bản đồ hàng không thế giới tỉ lệ 1:1.000.000 vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn trong khu vực.

Tài liệu Hội nghị do Việt Nam trình bày

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Hội nghị AAITF/19

Tham dự Hội nghị thường niên nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không (AAITF) của ICAO khu vực giúp cho Việt Nam có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý tin tức hàng không.

Nguồn: vatm.vn