Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hội thảo Văn hóa an toàn năm 2024

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức văn hóa an toàn cho cán bộ, nhân viên, ngày 31/5/2024, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức thành công Hội thảo văn hóa an toàn năm 2024.

Ông Phạm Việt Thái - Phó Giám đốc Trung tâm đã chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có sự hiện diện của đại diện là cán bộ, nhân viên của các đơn vị trực thuộc tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

 

nh_122

Ông Phạm Việt Thái - Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Việt Thái - đại diện lãnh đạo Trung tâm nêu rõ: “Mục đích của công tác phổ biến, tuyên truyền công tác an toàn tại đơn vị là để nâng cao nhận thức tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động về văn hóa an toàn hàng không không chỉ là vấn đề của riêng lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm mà còn là nhận thức của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo tính chính xác và an toàn về chất lượng, dịch vụ, sản phẩm cung cấp của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung”.

Tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không trong những năm vừa qua luôn đề cao vai trò của an toàn trong khai thác và nhìn nhận công tác tuyên tryền văn hóa an toàn là cầu nối thiết thực giúp lan tỏa tác dụng chung của văn hóa an toàn đó là cung cấp sự an toàn nhằm mục đích sản xuất an toàn, chất lượng và linh hoạt cho mọi người trong tập thể và tổ chức.

Với nhận định Tài liệu Hệ thống quản lý an toàn là cuốn tài liệu quan trọng nhất về an toàn của Tổng công ty đồng thời cùng với các tài liệu khác, các quy trình/quy định chi tiết tạo nên Hệ thống quản lý an toàn của Tổng công ty. Do đó, hội thảo lần này đã tập trung vào chủ đề triển khai, phổ biến đến những thay đổi chính của Tài liệu Hệ thống quản lý an toàn - phiên bản 3 đã được rà soát, bổ sung và ban hành ngày 05/4/2024.

nh_222

Đại diện cán bộ Phòng An toàn - Chất lượng trình bày những thay đổi chính của Tài liệu hệ thống quản lý an toàn - phiên bản 3

Việc trao đổi và thảo luận những kiến thức liên quan đến những thay đổi chính của Tài liệu Hệ thống quản lý an toàn đóng vai trò hữu ích trong công tác quản lý an toàn tại đơn vị đã nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến sôi nổi, tích cực từ các đại biểu tham dự.

Xây dựng văn hóa an toàn là xây dựng động lực của sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là trách nhiệm của người đứng đầu và cũng là trách nhiệm của tất cả cán bộ, nhân viên tham gia trong dây chuyền cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không đúng như quan điểm mới của CANSO là “Con người tạo ra An toàn”.

nh_322

Đại diện Phòng An toàn - Chất lượng trình bày nội dung về Văn hóa học hỏi trong Văn hóa an toàn hàng không

Và cũng tại hội thảo lần này, các đại biểu tham dự đã cùng tìm hiểu, chia sẻ về văn hóa học hỏi trong văn hóa an toàn hàng không - một trong năm thành phần của văn hóa an toàn. Thông tin liên quan đến khái niệm, lợi ích và việc triển khai thực hiện văn hóa học hỏi tại Trung tâm một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của văn hóa học hỏi trong các hoạt động khai thác, đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay tại Trung tâm.

nh_422

Đại diện Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo không chỉ được nghe các tham luận mà còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, các câu hỏi làm rõ hoặc chia sẻ quan điểm cá nhân của các đại biểu tham dự trong suốt thời gian diễn ra hội thảo..

nh_522

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

Văn hóa an toàn tối ưu cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn và toàn diện hơn về tất cả khía cạnh trong các hoạt động khai thác của Trung tâm góp phần duy trì về hiệu quả an toàn trong việc góp phần thực hiện khẩu hiệu an toàn mới của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam “An toàn không đến từ may mắn - An toàn bắt đầu từ chính bạn”.

Nguồn: vatm.vn