Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Lợi ích của Hệ thống Quản lý tin tức hàng không

Hệ thống Quản lý tin tức hàng không đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ thông báo tin tức hàng không sang quản lý tin tức hàng không.

Việc đưa Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM) vào khai thác đã đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho cán bộ, nhân viên trong Trung tâm nói chung và phòng NOTAM Quốc tế nói riêng. Ý thức được vấn đề này, tập thể phòng NOTAM Quốc tế từ cán bộ đến nhân viên không ngừng trau dồi, học hỏi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác khai thác có hiệu quả Hệ thống AIM.

Hệ thống AIM có dữ liệu được quản lý theo các quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn; có cơ sở dữ liệu tập trung, được xây dựng theo mô hình trao đổi dữ liệu hàng không (AIXM). Hệ thống AIM có các phần cứng, phần mềm đáp ứng yêu cầu tạo và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Tập thông báo tin tức hàng không điện tử (eAIP), sơ đồ/bản đồ điện tử (eMAP/eCHART), điện văn thông báo tin tức hàng không (NOTAM) và NOTAM số (dNOTAM), kế hoạch bay không lưu (FPL) và bản thông báo tin tức trước chuyến bay tích hợp (iPIB). Ngoài ra, Hệ thống có cổng giao diện Web (WebPortal) nhằm tạo thuận lợi cho người khởi tạo dữ liệu cung cấp, đề xuất thay đổi đối với tin tức, dữ liệu hàng không.

Ngày 20/06/2023, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức cấp phép khai thác chính thức Hệ thống AIM. Hệ thống AIM đưa vào khai thác là sự thay đổi lớn trong về mô hình cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không sang quản lý tin tức hàng không, mở ra một bước tiến lớn trong việc phát hành, xử lý NOTAM Việt Nam và NOTAM Quốc tế của phòng NOTAM Quốc tế.

nh_1_Cc_HKVN_cp_php_a_H_thng_AIM_vo_khai_thc

Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra cấp phép đưa Hệ thống AIM vào khai thác

Việc đảm bảo cơ sở dữ liệu NOTAM được cập nhật đầy đủ, chính xác là một nhiệm vụ quan trọng trong chuỗi cung cấp dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay. Với việc đưa vào khai thác Hệ thống AIM đã góp phần kiểm soát tốt hơn cơ sở dữ liệu hàng không nói chung và cơ sở dữ liệu NOTAM rói riêng. Việc này đã chứng minh khi Việt Nam triển khai phát hành NOTAM và nhận NOTAM Quốc tế trên Hệ thống AIM đã có những mặt tích cực như:

1) Đảm bảo tốt hơn về chất lượng dữ liệu NOTAM; người khai thác khi tìm kiếm thông tin cũng thuận lợi do có thể tìm kiếm các NOTAM trên nền tảng Website. Việc rà soát các NOTAM còn hiệu lực cũng nhanh chóng, người khai thác chỉ cần chọn số NOTAM trong danh mục các NOTAM còn hiệu lực thì ngay lập tức hệ thống sẽ hiện ra danh sách những NOTAM thiếu, NOTAM hết hiệu lực và NOTAM không có trong cơ sở dữ liệu để người khai thác xử lý. Điều này đã giảm tải rất nhiều thời gian cũng như giúp cho người khai thác không bị thiếu sót trong việc kiểm tra cơ sở dữ liệu NOTAM.

nh_2__Danh_mc_cc_NOTAM_cn_hiu_lc_NOTAM_Checklis

Danh mục các NOTAM còn hiệu lực (NOTAM Checklis)

2) Việc áp dụng màu sắc để phân biệt tính chất của từng NOTAM cũng mang lại sự mới mẻ trong khai thác, là sự tối ưu hóa việc đọc và lọc NOTAM. Người khai thác không mất nhiều thao tác tìm kiếm NOTAM.

nh_3_Nhng_NOTAM_cn_hiu_lc

Những NOTAM còn hiệu lực

Màu trắng: Sử dụng cho NOTAM đang còn hiệu lực.

Màu xám: Sử dụng cho NOTAM sẽ có hiệu lực trong tương lai.

Màu vàng: Sử dụng cho Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực (NOTAM Checklist).

Màu xanh da trời: Sử dụng cho NOTAM hết hiệu lực.

nh_4__Nhng_NOTAM_ht_hiu_lc

Những NOTAM hết hiệu lực

3) Việc chia sẻ dữ liệu là một trong những tính năng nổi trội của hệ thống giúp cải thiện rất nhiều trong việc phát hành NOTAM liên quan đến hoạt động quân sự (bắn đạn thật, ném bom, nhảy dù…). Với chức năng hiển thị NOTAM trên bản đồ của hệ thống AIM, đã giúp người khai thác dễ dàng xác định được khu vực hoat động quân sự ảnh hưởng bằng cách chọn biểu tượng Geodetic Map. Hệ thống sẽ hiện ra khu vực hoạt động quân sự và các cơ sở dữ liệu tĩnh mà người khai thác cần nhận biết sẽ được hiển thị rõ ràng, đầy đủ thông tin  trên bản đồ.

nh_5__Hin_th_NOTAM_trn_bn__ca_h_thng_AIM

Hiển thị NOTAM trên bản đồ của hệ thống AIM

Có thể nói, việc triển khai áp dụng đưa Hệ thống AIM vào khai thác là bước tiến vượt bậc trong việc cung cấp dữ liệu tin tức hàng không, góp phần quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng của dịch vụ tin tức hàng không lên vị trí cao hơn trong chuỗi cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay.

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông báo tin tức hàng không quyết tâm đồng thuận, đồng lòng và cùng nỗ lực để đưa dịch vụ tin tức hàng không của Việt Nam là một trong những quốc gia đứng tốp đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tạo động lực phát triển ngành tin tức hàng không cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Nguồn: vatm.vn