Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Theo yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đã được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực.

Do đó, để đảm bảo duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận đã được cấp số FS760949 cho các dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Thủ tục bay và Thiết kế phương thức bay, trong tuần cuối tháng 9 năm 2022 Công ty TNHH BSI Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ năm 2022 tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không với các nhóm chuyên gia đánh giá khác nhau.

Anh_1

Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2015 được đăng ký công nhận số FS760949)

Hình thức đánh giá trực tiếp tại các cơ sở giúp các đoàn chuyên gia đánh giá tiếp cận trực tiếp các quy định, quy trình thực hiện công việc cũng như trao đổi, chia sẻ cởi mở với nhân viên tại các vị trí khai thác các vấn đề liên quan đến trình tự thực hiện công việc thực tiễn. Qua đó, đoàn đánh giá đã đánh giá một cách thống nhất và toàn diện dựa trên toàn bộ thông tin một cách chính xác nhất và dựa trên các bằng chứng cụ thể và có tính minh bạch cao.

Anh_2

Họp Đánh giá giám sát định kỳ năm 2022 tại Trung tâm TBTTHK

Quá trình đánh giá diễn ra nghiêm túc, đúng theo kế hoạch được đề ra, đoàn chuyên gia đánh giá kết luận HTQLCL của Trung tâm TBTTHK đã đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, điểm không phù hợp của lần đánh giá trước đã được khắc phục, một số khuyến nghị cải tiến được đưa ra giúp cải tiến hệ thống và hoàn thiện hơn. Dựa trên kết quả đánh giá, Công ty TNHH BSI Việt Nam đã có báo cáo kết quả Trung tâm TBTTHK đã đạt yêu cầu duy trì Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kết quả của cuộc Đánh giá giám sát định kỳ cũng cho thấy sự quyết tâm và những nỗ lực của Trung tâm trong việc chủ động khắc phục và duy trì HTQLCL thông qua việc tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, nhận dạng các mối nguy hiểm, rủi ro, các lỗi sai phạm, sai sót trong quá trình khai thác và cung cấp dịch vụ.

Trung tâm TBTTHK luôn mong muốn đảm bảo thực hiện tốt phương châm đáp ứng và đem đến những sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tối ưu nhất đến với khách hàng.

Nguồn: vatm.vn