Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức hội nghị làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

Thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch công tác của Đảng ủy Trung tâm, ngày 08/01/2019, tại Hội trường tầng 5, tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại buổi làm việc, trong không khí dân chủ, cởi mở, Đảng ủy Trung tâm đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến báo cáo, đề xuất của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm, đồng thời biểu dương những thành tích và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn và Đoàn cơ sở trong năm 2018.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Đảng ủy đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chuẩn bị tốt đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022; tích cực giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú xuất sắc nhất trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, tuân thủ Điều lệ Đoàn; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Chính quyền, Công đoàn để triển khai các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (01/7/2009 - 01/7/2019).

1_ng_y_Trung_tm_lm_vic_vi_BCH_Cng_on_v_BCH_on_c_s_Trung_tm_TBTTHK

 

Đảng ủy Trung tâm làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở
Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

 

Đối với Công đoàn Trung tâm, Đảng ủy Trung tâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng tập trung thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong tất cả các mặt công tác, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời mọi diễn biến tư tưởng trong quần chúng công nhân lao động tại đơn vị; tuyên truyền, vận động công đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các chương trình xã hội từ thiện do Công đoàn các cấp phát động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm cũng yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo các tổ công đoàn cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm tại các chi bộ để có kế hoạch chương trình hoạt động sát với thực tiễn tại các đơn vị nói riêng và Trung tâm nói chung.

Tiếp tục chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung tâm đã cùng thống nhất ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và Chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Công đoàn và Đoàn cơ sở Trung tâm dưới sự chứng kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm.

Cùng trong ngày 08/01/2019, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã có buổi làm việc tổng kết đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và ký kết Quy chế phối hợp bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại Trung tâm.

2_Ch_tch_Cng_on_v_B_th_on_c_s_k_kt_Quy_ch_phi_hp_hot_ng_gia_BCH_Cng_on_v_on_c_s_Trung_tm_TBTTHK_2

Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và Chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Công đoàn và Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Nguồn: vatm.vn