Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức hội nghị toàn thể Đảng bộ

Ngày 20/8/2015, Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức hội nghị toàn thể Đảng bộ tại hội trường tầng 5 nhà B Tổng công ty.

hoi-nghi-toan-dang-bo-AIS

Tham gia hội nghị có 37 đảng viên khu vực phía Bắc do đồng chí Lê Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì.

Nội dung hội nghị lần này chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền thành công, kết quả của Đại hội Đảng bộ Bộ giao thông vận tải, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Cũng tại hội nghị , đồng chí Lê Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, mỗi Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần phải cố gắng nỗ lực phát huy vai trò tiên phong gương mẫu khắc phục khó khăn để đảm bảo cung cấp dịch vụ AIS, từng bước thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi AIS sang AIM với 3 đột phá: nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, nhất là xây dựng được một cơ sở dữ liệu tin tức hàng không tập trung, đầy đủ, hoàn thiện với chất lượng cao, kể cả cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không eTOD; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Trung tâm, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên mọi lĩnh vực của Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không; thực hiện đầu tư và áp dụng công nghệ hiện đại để thực hiện AIM bao gồm AIXM 5.1, kết nối với hệ thống SWIM toàn cầu, hệ thống AMHS, các hệ thống quản lý không lưu ATM, tăng cường sự tin tưởng của người sử dụng vào các sản phẩm và tin tức đơn vị cung cấp; Quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của Trung tâm.

Hội nghị toàn Đảng bộ là hoạt động sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực góp phần củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đảng viên, các chi bộ trong toàn Đảng bộ, qua đó góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Nguồn: vatm.vn