Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Ngày 15 tháng 5 năm 2014: 61 năm Ngày truyền thống của Dịch vụ Tin tức hàng không thế giới

Nhiều quốc gia tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống của Dịch vụ Tin tức hàng không hay còn gọi là "Ngày AIS" (15/5/1953 – 15/5/2014).

 

truyen-thong-ais-2

Kíp trực tại Phòng TBTTHK Tân Sơn Nhất

Cách đây 61 năm, vào ngày 15 tháng 5 năm 1953, lần đầu tiên các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành đối với Dịch vụ Tin tức hàng không (AIS) đã được Hội đồng ICAO phê chuẩn theo Điều 37 - Công ước Hàng không Dân dụng Quốc tế (Công ước Chi-ca-gô 1944) và được ấn định là Phụ ước 15 của Công ước.

Đây là một dấu mốc quan trọng vì trước khi Phụ ước 15 ra đời, các quy định đối với AIS đã bị thay đổi liên tục.

Các yêu cầu đầu tiên do Ủy ban Không vận triển khai là kết quả của các khuyến cáo trong các cuộc họp khu vực và được Hội đồng ban hành dưới dạng các Phương thức khai thác Điện văn thông báo hàng không quốc tế (PANS-NOTAM, PICAO – Tài liệu 2713) vào tháng 1 năm 1947.

Năm 1949, Hội nghị đặc biệt về NOTAM đề nghị sửa đổi các phương thức khai thác này. Sau đó, chúng được ban hành dưới dạng các Phương thức khai thác các Dịch vụ Không vận (PANS-AIS, Tài liệu 7106) và được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 1951.

Năm 1952, PANS-AIS đã được xem xét trong phiên họp đầu tiên của Ban Tin tức hàng không. Ban này đã đề nghị áp dụng các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành. Sau khi tất cả các nước thành viên thống nhất, Ủy ban Không vận xem xét các khuyến cáo này và Hội đồng ICAO thông qua bộ các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành đầu tiên từ ngày 15 tháng 5 năm 1953.

truyen-thong-ais-3

Giới thiệu hệ thống AIS Việt Nam cho bạn bè quốc tế

Cũng chính vì lý do này, nhiều Quốc gia đã lựa chọn ngày 15 tháng 5 hàng năm là Ngày AIS.

Năm nay, Ngày AIS cũng được Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức kỷ niệm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 5 năm ngày thành lập Trung tâm.

Nguồn: vatm.vn