Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) là hoạt động thu thập, xử lý, biên soạn, phát hành và cung cấp các tin tức cần thiết trong nước và quốc tế đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Dịch vụ thông báo tin tức hàng không được cung cấp phù hợp với các quy định trong Phụ ước 15 - Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (Aeronautical Information Service) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Thông tư 19 quy định về quản lý bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, là một trong năm dịch vụ quan trọng trong các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đang khai thác, sử dụng Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS) và các thiết bị phụ trợ khác để cung cấp các sản phẩm liên quan đến dịch vụ thông báo tin tức hàng không bao gồm:
 • Tập thông báo tin tức hàng không (AIP);
 • Tập tin tức hàng không sân bay nội địa (DAP);
 • Tập tu chỉnh AIP (AIP AMDT);
 • Tập tu chỉnh DAP (DAP AMDT);
 • Tập bổ sung AIP (AIP SUP);
 • Tập bổ sung DAP (DAP SUP);
 • Thông tri hàng không (AIC);
 • Các sơ đồ, bản đồ hàng không;
 • Điện văn thông báo hàng không (NOTAM);
 • Bản Thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB); và
 • Bản danh mục và Bản tóm tắt nội dung các NOTAM còn hiệu lực (NOTAM Checklist và List of Valid NOTAM).

Ngoài ra, Hệ thống AIS cũng có các chức năng liên quan đến Kế hoạch bay, điện văn Khí tượng hàng không giúp cho người sử dụng có các tin tức được cập nhật nhất liên quan đến mỗi chuyến bay.

 

Để biết thêm thông tin về từng sản phẩm, xin mời truy cập vào từng sản phẩm.