Hệ thống QLCL

  • Giới thiệu HT QLCL ( 1 Article )

    Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Trung tâm TBTTHK) cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, ổn định. Để đạt được điều này, chúng tôi đã thiết lập và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

  • ISO Certificate ( 1 Article )
  • Documentation ( 1 Article )
  • PQ ICAO 2024 ( 1 Article )