Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Tài liệu ICAO

 

Hệ thống tài liệu ICAO quy định về Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) được Trung tâm Thông báo tin tức hàng không mua cập nhật hàng năm.


 

Các tài liệu về Tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành


Phụ ước 1 - Chứng chỉ nhân viên

Tái bản lần 11, 7/2011

Phụ ước 2 - Quy tắc bay

Tái bản lần 10, 7/2005

Phụ ước 3 - Dịch vụ khí tượng hàng không

Tái bản lần 19, 7/2016

Phụ ước 4 - Bản đồ hàng không

Tái bản lần 11, 7/2009

Phụ ước 5 - Các đơn vị đo lường sử dụng trong khai thác trên tàu bay và dưới mặt đất

Tái bản lần 5, 7/2010

Phụ ước 6 - Khai thác tàu bay


Phần I - Tàu bay vận tải thương mại quốc tế

Tái bản lần 10, 7/2016

Phần II - Tàu bay HKDD quốc tế

Tái bản lần 9, 7/2016

Phần III - Tàu bay trực thăng

Tái bản lần 8, 7/2016

 Phụ ước 7 - Đăng bạ tàu bay

 Tái bản lần 6, 7/2012

 Phục ước 8 - Khả năng bay của tàu bay

 Tái bản lần 11, 7/2010

Phụ ước 9 - Đơn giản hoá các thủ tục vận tải hàng không

Tái bản lần 15, 10/2017

Phụ ước 10 - Thông tin hàng không


Tập I: Phụ trợ dẫn đường vô tuyến

Tái bản lần 6, 7/2006

Tập II: Các phương thức liên lạc bao gồm PANS

Tái bản lần 7, 7/2016

Tập III: Hệ thống liên lạc số liệu số và hệ thống liên lạc thoại

Tái bản lần 2, 7/2007

Tập IV: Ra đa giám sát và hệ thống chống va chạm

Tái bản lần 5, 7/2014

Tập V: Sử dụng phổ tần vô tuyến hàng không

Tái bản lần 3, 7/2013

Phụ ước 11 - Dịch vụ không lưu

Tái bản lần 14, 7/2016

Phụ ước 12 - Dịch vụ Tìm kiếm và Cứu nạn

Tái bản lần 8, 7/2004

Phụ ước 13 - Điều tra tai nạn và sự cố tàu bay

Tái bản lần 11, 7/2016

Phụ ước 14 - Sân bay


Tập I: Thiết kế và khai thác sân bay

Tái bản lần 7, 7/2016

Tập II: Sân bay trực thăng

Tái bản lần 4, 7/2013

Phụ ước 15 - Dịch vụ thông báo tin tức hàng không

Tái bản lần 16, 7/2018

Phụ ước 16 - Bảo vệ môi trường


Tập I: Tiếng ồn tàu bay

Tái bản lần 8, 7/2017

Tập II: Lỗi do động cơ tàu bay

Tái bản lần 4, 7/2017

          Tập III: Khí thải CO2 từ tàu bay Xuất bản lần 1, 7/2017

Phụ ước 17 - An ninh - Bảo vệ hoạt động HKDD chống lại những hành vi can thiệp bất hợp pháp

Tái bản lần 10, 4/2017

Phụ ước 18: Vận chuyển an toàn hàng hoá nguy hiểm bằng đường HK

Tái bản lần 4, 7/2011

Phụ ước 19: Quản lý an toàn

Xuất bản lần 1, 7/2013

Các tài liệu về Phương thức Không vận


Tài liệu 8400: Các chữ viết tắt và mã của ICAO

Tái bản lần 9 - 2016

Tài liệu 8168: Khai thác tàu bay


Tập I: Phương thức bay

Tái bản lần 5 - 2006

Tập II: Xây dựng phương thức bay bằng mắt và bằng thiết bị

Tái bản lần 6 - 2014

Tài liệu 4444: Quản lý không lưu

Tái bản lần 16 - 2016

Tài liệu 7030: Các phương thức bổ sung khu vực

Tái bản lần 5 - 2008

Các tài liệu về Chỉ danh và chỉ địa danh


Tài liệu 8585: Tên các nhà khai thác tàu bay, nhà chức trách và các cơ quan hàng không

Tái bản số 185 - 2018

Tài liệu 7910: Các chỉ địa danh hàng không

Tái bản số 169 - 2018

Tài liệu 8643: Ký hiệu loại tàu bay

Tái bản số 46 - 2018

Các tài liệu về Phương tiện và dịch vụ


Tài liệu 7383: Tài liệu về dịch vụ thông báo tin tức hàng không của các quốc gia

Tái bản số 102 - 2014

Tài liệu 7100: Tài liệu về thuế đối với trang thiết bị dẫn đường và sân bay

Tái bản - 2016

Các tài liệu Hướng dẫn khai thác


Tài liệu 8126: Tài liệu về dịch vụ thông báo tin tức hàng không

Tái bản lần 6 - 2003

Tài liệu 10066: Quy trình đối với các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Quản lý tin tức hàng không Xuất bản lần 1 - 2018

Tài liệu 8697: Tài liệu về bản đồ hàng không

Tái bản lần 3 - 2016

Tài liệu 9157: Tài liệu về thiết kế sân bay 


          Tập I: Đường CHC

Tái bản lần 3 - 2006

          Tập II: Đường lăn, Sân đỗ và Sân chờ

Tái bản lần 4 - 2005

          Tập III: Mặt lát

Tái bản lần 2 - 1983

          Tập IV: Phụ trợ trực quan

Tái bản lần 4 - 2004

          Tập V: Hệ thống điện

Tái bản lần 2 - 2017

          Tập VI: Dễ vỡ/dễ gãy

Xuất bản lần 1 - 2006

Các tài liệu Phương thức bay


Tài liệu 9368: Tài liệu hướng dẫn xây dựng phương thức bay bằng khí tài

Tái bản lần 2 - 2002

Tài liệu 9371: Phương thức chờ và vòng lượn

Tái bản lần 2 - 1986

Tài liệu 9674: Tài liệu về hệ thống tọa độ toàn cầu

Tái bản lần 2 - 2002

Tài liệu 9906: Tài liệu bảo đảm chất lượng cho thiết kế phương thức bay


Tập I: Tài liệu hệ thống bảo đảm chất lượng cho thiết kế phương thức bay

Xuất bản lần 1 - 2009

Tập II: Tài liệu huấn luyện cho người thiết kế phương thức bay

Xuất bản lần 1 - 2009

Tập III: Đánh giá phần mềm thiết kế phương thức bay

Xuất bản lần 1 - 2010

Tài liệu về lập Kế hoạch không vận


Tài liệu 7474 - Khu vực châu Phi - Ấn Độ Dương

Xuất bản lần 1 - 2003

Tập I: Lập kế hoạch không vận cơ bản

Tập II: FASID

Tài liệu 8733 - Các khu vực Ca-ri-bê và Nam Mỹ

Xuất bản lần 1 - 2000

Tập I: Lập kế hoạch không vận cơ bản

Tập II: FASID

Tài liệu 7754 - Khu vực châu Âu

Xuất bản lần 1 - 2001

Tập I: Lập kế hoạch không vận cơ bản

Tập II: FASID

Tài liệu 9673 - Các khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Xuất bản lần 1 - 2006

Tập I: Lập kế hoạch không vận cơ bản

Tập II: FASID

Tài liệu 8755 - Các khu vực Bắc Đại Tây Dương, Bắc Mỹ và Thái Bình Dương

Tái bản lần 13, 10/1990

Tài liệu 9708 - Lập kế hoạch không khu vực Trung Đông

Xuất bản lần 1 - 1999

 


Để biết thêm thông tin về Hệ thống tài liệu ICAO hiện có và phiên bản cập nhật, xin mời liên hệ:

PHÒNG AIP

Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728521
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYOYP
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tài liệu ICAO

Chủ nhật, 02 Tháng 6 2013 09:36

Hệ thống tài liệu ICAO quy định về Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) được Trung tâm Thông báo tin tức hàng không mua cập nhật hàng năm.

Đọc thêm: Tài liệu ICAO