THÔNG TRI HÀNG KHÔNG (AIC)

Thông tri hàng không chứa đựng những tin tức dự báo lâu dài đối với những thay đổi cơ bản về luật lệ, phương thức hoặc phương tiện; thông tin mang tính chất tư vấn hoặc giải thích các vấn đề có thể ảnh hưởng tới an toàn bay; và thông tin hoặc thông báo mang tính chất tư vấn hoặc giải thích liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật, luật pháp hoặc hành chính.

Thông tri hàng không được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế, được phát hành quốc tế và nội địa;
  • Loại C: bao gồm các tin tức chỉ liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Thông tri hàng không hiện còn hiệu lực:

AIC A02/24

CÁC TẬP TU CHỈNH, TẬP BỔ SUNG AIP VIỆT NAM THEO CHU KỲ AIRAC NĂM 2024

AIC A01/24

DANH MỤC CÁC THÔNG TRI HÀNG KHÔNG CÒN HIỆU LỰC

AIC A04/20 DANH MỤC CÁC ĐỊA CHỈ AFTN/AMHS NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
AIC A03/14

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC HIỆP ĐỒNG KẾT NỐI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC) GIỮA ACC HỒ CHÍ MINH VÀ ACC SINGAPORE