THÔNG TRI HÀNG KHÔNG (AIC)

Thông tri hàng không chứa đựng những tin tức dự báo lâu dài đối với những thay đổi cơ bản về luật lệ, phương thức hoặc phương tiện; thông tin mang tính chất tư vấn hoặc giải thích các vấn đề có thể ảnh hưởng tới an toàn bay; và thông tin hoặc thông báo mang tính chất tư vấn hoặc giải thích liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật, luật pháp hoặc hành chính.

Thông tri hàng không được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế, được phát hành quốc tế và nội địa;
  • Loại C: bao gồm các tin tức chỉ liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Thông tri hàng không hiện còn hiệu lực:

AIC A04/23 GIÁ TẬP THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - PHIÊN BẢN LẦN THỨ 5
AIC A03/23 PHÁT HÀNH TẬP THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - PHIÊN BẢN LẦN THỨ 5 (BẢN TÍCH HỢP)
AIC A02/23 CÁC TẬP TU CHỈNH, TẬP BỔ SUNG AIP/DAP VIỆT NAM THEO CHU KỲ AIRAC NĂM 2023
AIC A01/23 DANH MỤC CÁC THÔNG TRI HÀNG KHÔNG CÒN HIỆU LỰC
AIC A04/20 DANH MỤC CÁC ĐỊA CHỈ AFTN/AMHS NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
AIC A08/17

TẠM DỪNG CẤP PHÉP BAY QUÁ CẢNH CHO CÁC ĐOẠN/ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

AIC A10/16 GIÁ TẬP TIN TỨC HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
AIC A03/14

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC HIỆP ĐỒNG KẾT NỐI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC) GIỮA ACC HỒ CHÍ MINH VÀ ACC SINGAPORE

Các Thông tri hàng không vừa hết hiệu lực:

AIC A06/22 ĐẢM BẢO KHAI THÁC BAY TẠI SÂN BAY CAM RANH
AIC A05/22 HOẠT ĐỘNG CỦA CHIM VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM
AIC A04/22
MẪU BÁO CÁO VA CHẠM CHIM TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM