ĐIỆN VĂN THÔNG BÁO HÀNG KHÔNG (NOTAM)

NOTAM chứa đựng những tin tức liên quan đến việc thiết lập, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện, dịch vụ, phương thức hay tin tức về sự nguy hiểm mà việc nhận biết kịp thời là cực kỳ quan trọng cho những người liên quan tới khai thác hoạt động bay.

NOTAM của Việt Nam phổ biến cho Vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh có ba loại A, C và J:

  • NOTAM A bao gồm tin tức liên quan tới các sân bay/sân bay trực thăng, thiết bị và phương thức đảm bảo cho hoạt động bay quốc tế. 
  • NOTAM C bao gồm tin tức liên quan tới hoạt động bay nội địa và chỉ phổ biến nội địa.
  • NOTAM J bao gồm tin tức liên quan đến dự báo giám sát độ toàn vẹn dữ liệu vệ tinh (RAIM) tại Việt Nam, được phổ biến cho quốc tế và nội địa.

Hiện tại, Phòng NOTAM quốc tế chịu trách nhiệm về việc xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu NOTAM. Ngoài ra, Phòng cũng thực hiện trao đổi NOTAM với hơn 60 Phòng NOTAM quốc tế khác.


Để biết thêm thông tin về NOTAM Việt Nam hoặc đề xuất trao đổi NOTAM, xin mời liên hệ:

PHÒNG NOTAM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38720619
Fax: 04. 38728781
AFTN: VVVVYNYX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.