BẢN THÔNG BÁO TIN TỨC TRƯỚC CHUYẾN BAY (PIB)

Bản thông báo tin tức trước chuyến bay bao gồm những NOTAM còn hiệu lực và những tin tức có tính chất khẩn cấp được soạn thảo dựa trên cơ sở chặng đầu tiên của lộ trình bay, từ lúc cất cánh đến điểm hạ cánh đầu tiên. NOTAM được lựa chọn liên quan đến các tin tức trên đường bay, các FIRs, các sân bay liên quan và các cảnh báo dẫn đường hàng không.

Tổ lái có thể nhận được những tin tức bổ sung còn hiệu lực liên quan đến sân bay khởi hành, bao gồm:

  1. Xây dựng, bảo dưỡng tại khu bay hoặc liền kề khu bay;
  2. Các phần gồ ghề trên khu bay đã được chỉ dẫn hoặc chưa được chỉ dẫn, ví dụ các phần bị vỡ, lún trên bề mặt đường cất hạ cánh và đường lăn;
  3. Xuất hiện tuyết, băng hoặc nước trên đường cất hạ cánh và đường lăn, ảnh hưởng đối với ma sát bề mặt;
  4. Tuyết trên bề mặt đường cất hạ cánh, đường lăn hoặc liền kề các khu vực này;
  5. Tàu bay hoặc các vật khác nằm trên hoặc liền kề đường lăn;
  6. Xuất hiện những hiện tượng nguy hiểm do hoạt động của chim;
  7. Hoạt động không bình thường của một phần hoặc toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sân bay bao gồm hệ thống đèn tiếp cận, đèn thềm, đường cất hạ cánh, đường lăn, đèn chỉ chướng ngại vật, khu hoạt động và việc cung cấp nguồn điện cho sân bay;
  8. Hoạt động không bình thường và những thay đổi về tình trạng hoạt động của hệ thống ILS (kể cả các đài chỉ chuẩn marker), GNSS, SBAS, SRE, PAR, DME, SSR, VOR, NDB, các kênh lưu động hàng không VHF, hệ thống quan trắc RVR và việc cung cấp nguồn điện dự phòng;
  9. Các hoạt động nhân đạo và các phương thức, hạn chế liên quan được áp dụng.

Hiện tại, Bản thông báo tin tức trước chuyến bay được cung cấp tại phòng thông báo tin tức hàng không thuộc các sân bay.

Để tạo các loại PIB (Aerodrome PIB, Area PIB, En-route PIB , Narrow Route PIB), xin mời truy cập Ứng dụng CADAS-ATS thuộc Hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động (Bạn cần có tài khoản và mật khẩu truy cập) hoặc hệ thống NOTAM bán tự động Gia Lâm.