Hệ thống QLCL

Tài liệu PQ ICAO 2024

Thứ tư, 07 Tháng 2 2024 09:01

 

 Tài liệu PQ ICAO 2024

 

STT

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

1

ANS Regulation

MOT

Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

(ANS Regulation)

 

2

Regulation on aviation personnel

MOT

Thông tư quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

(Regulation on aviation personnel, aviation personnel training and assessment)

 

3

2121/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn việc lập và lưu trữ hồ sơ  huấn luyện nhân viên bảo đảm hoạt động bay (ANS)

The requirement for establishment of training record for ANS personnel

18/9/2019

4

2129/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn về cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay

(Guidance on ATO for ANS staff of CAAV)

19/9/2019

5

784/QD-CHK

CAAV

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm bảo đảm hoạt động bay

07/4/2021

6

1705/QD-CHK

CAAV

Sửa đổi các Chương trình huấn luyện nhân viên Thông báo tin tức hàng không (AIS)

(Decision on promulgation of training programme for AIS staffs) 

05/8/2022

7

1706/QD-CHK

CAAV

Sửa đổi Chương trình huấn luyện nhân viên Bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

(Decision on promulgation of training programme for MAP/CHART staffs) 

05/8/2022

8

490/QD-CHK

CAAV

Chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên thông báo tin tức hàng không

(Decision on promulgation of Initial training programme to issue professional certificates for AIS staffs) 

17/3/2023

9

491/QD-CHK

CAAV

Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

(Decision on promulgation of Initial training programme to issue professional certificates for MAP/CHART staffs)

17/3/2023

10

MOS-15

CAAV

Tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn - Dịch vụ thông báo tin tức hàng không

(Manual of Standards - Aeronautical Information Services)

31/8/2023

11

PANS-AIM

CAAV

Phương thức Quản lý tin tức hàng không Hàng không dân dụng

(Procedures for Air Navigation Services – Aeronautical Information Management)

15/9/2023

12

ANS Inspectors’ Handbook

CAAV

Air Navigation Services (ANS) Inspectors’ Handbook

10/10/2023

13

Cert-AIP

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Phòng AIP

22/7/2013

14

Cert-NOF

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở TBTTHK: Phòng NOTAM quốc tế

12/11/2014

15

Cert-Noi Bai ARO/AIS

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Cơ sở ARO/AIS Nội Bài

19/3/2021

16

Cert-Da Nang ARO/AIS

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Cơ sở ARO/AIS Đà Nẵng

19/3/2021

17

Cert-Tan Son Nhat ARO/AIS

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Cơ sở ARO/AIS Tân Sơn Nhất

19/3/2021

18

Cert-Cam Ranh ARO/AIS

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Cơ sở ARO/AIS Cam Ranh

19/3/2021

19

Cert-MAPCHART & PANOPS

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Phòng Bản đồ - Phương thức bay

25/12/2023

20

Cert-ADC

CAAV

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Trung tâm Cơ sở dữ liệu hàng không

29/12/2023

21

MANOPS-AIP

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Phòng AIP

(Operational Manual of AIP Division)

29/11/2023

22

MANOPS-NOF

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Phòng NOTAM quốc tế

(Operational Manual of International NOTAM Office)

29/11/2023

23

MANOPS-Da Nang ARO/AIS

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Cơ sở ARO/AIS Đà Nẵng

(Operational Manual of Da Nang ARO/AIS Unit)

29/11/2023

24

MANOPS-Noi Bai ARO/AIS

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Cơ sở ARO/AIS Nội Bài

(Operational Manual of Noi Bai ARO/AIS Unit)

29/11/2023

25

MANOPS-Cam Ranh ARO/AIS

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Cơ sở ARO/AIS Cam Ranh

(Operational Manual of Cam Ranh ARO/AIS Unit)

29/11/2023

26

MANOPS-Tan Son Nhat ARO/AIS

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Cơ sở ARO/AIS Tân Sơn Nhất

(Operational Manual of Tan Son Nhat ARO/AIS Unit)

29/11/2023

27

MANOPS-MAPCHART

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Phòng Bản đồ - Phương thức bay

(Operational Manual of MAP-CHART Division)

25/12/2023

28

MANOPS-ADC

CAAV

Tài liệu hướng dẫn khai thác Trung tâm Cơ sở dữ liệu hàng không

(Operational Manual of Aeronautical Database Center)

26/12/2023

29

4292/QLB-TCCB

VATM

Hướng dẫn lập và lưu trữ hồ sơ huấn luyện và Hướng dẫn về cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay

24/9/2019

30

2528/QD-QLB

VATM

Quy chế Quản lý đào tạo - huấn luyện của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

(Decision on promulgation of Regulations on training management of VATM)

16/6/2020

31

1222/QĐ-QLB

VATM

Tài liệu hướng dẫn của cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

(Guidance Manual of ANS training facilities for ANS staff of VATM)

29/3/2021

32

1155/QD-TTHK

VNAIC

Lập và lưu trữ hồ sơ huấn luyện nhân viên Bảo đảm hoạt động bay (ANS) thuộc Trung tâm TBTTHK

30/10/2019

33

10/QD-TTHK

VNAIC

Giao triển khai thực hiện kế hoạch tạm giao năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm TBTTHK

06/01/2022

34

06/QD-TTHK

VNAIC

Giao triển khai thực hiện kế hoạch tạm giao năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm TBTTHK

03/01/2023

35

 

 

Training records of an AIS staff (NOF)

 

36

 

 

Training records of a MAPCHART staff

 

37

 

 

Initial training record of an AIS staff

 

38

 

 

Initial training record of a MAPCHART staff

 

39

619/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn về việc sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay

30/3/2022

40

2703/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn về quy trình xử lý dữ liệu/tin tức hàng không

01/12/2023

41

2882/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn về quy trình thẩm định sản phẩm thông báo tin tức hàng không, bản đồ, sơ đồ hàng không

20/12/2023

42

231/QĐ-CHK

CAAV

Hướng dẫn quy trình đo đạc, khảo sát tọa độ WGS-84

26/01/2024

43

MOS-QMS AIS

CAAV

Guidelines for establishing and maintaining QMS in AIS/AIM

25/10/2023