Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị SAIOSEACG/3

Hội nghị lần thứ ba Nhóm hiệp đồng ATM khu vực Nam Á, Ấn Độ Dương và Đông Nam Á (SAIOSEACG/03) được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 16/4/2024 - 19/4/2024.

 

Hội nghị có sự tham dự của 81 đại biểu đến từ các quốc gia Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Hồng Công Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Nepal, Pakistan, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam và các tổ chức quốc tế IATA, IFATCA, ICAO.

Đồng chủ trì Hội nghị: ông Gabriel Cheng - Trưởng Phương thức và đánh giá, phòng Quản lý hoạt động bay, Cục HKDD Hồng Công Trung Quốc; ông Naresh Kumar Chaudhary - Tổng giám đốc, Cục Quản lý vùng trời, Nhà chức trách Cảng Hàng không của Ấn Độ.

nh_1333

Các thành viên tham dự Hội nghị SAIOSEACG/3

Hội nghị đã xem xét 25 tài liệu làm việc (WP), 8 tài liệu thông tin (IP) và 01 bài thuyết trình, tập trung vào các nội dung chính như: Giới thiệu các kết luận, kết quả của các Hội nghị khác có liên quan APANPIRG/34, ATM/SG/11, AAC/2, BOBTFRG/5, SCSTFRG/11, FIT-Asia/13, RASMAG/28; xem xét lại thực trạng và các vấn đề của khu vực; thiết lập các đường hàng không; kế hoạch ứng phó không lưu và Tìm kiếm cứu nạn; hiệp đồng giữa ANSP và Hợp tác HKDD/Quân sự; xem xét lại danh mục công việc của Hội nghị SAIOSEACG.

Các nội dung có liên quan đến Việt Nam được trao đổi, thảo luận tại Hội nghị bao gồm: Tối ưu hóa năng lực trên các đường HK L642, M771; tăng cường hợp tác khu vực đối với vùng Thông báo bay Sanya; cập nhật Kế hoạch không vận khu vực; cập nhật tình hình triển khai ATFM, AIS-AIM, danh mục các đường HK ATS trong khu vực; kế hoạch ứng phó không lưu khu vực, cập nhật các khiếm khuyến về dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Tại Hội nghị, Hồng Công Trung Quốc đã cung cấp các thông tin về tiến trình thực hiện phân cách dọc trên đường HK L642, M771 theo lộ trình ưu tiên của khu vực tại Hội nghị SAIOSEACG/2 và SCSTFRG/11 (Priority Area 2). Các quốc gia có liên quan như Trung Quốc, Singapore, Việt Nam đã tích cực phối hợp để thực hiện phân cách dọc 20NM trên đường HK L642 và M771. Một cuộc họp trực tuyến được tổ chức vào tháng 2/2024 với sự tham gia của Trung Quốc, Hồng Công Trung Quốc, Singapore, Việt Nam và đã thống nhất việc khai thác thử nghiệm sẽ được thực hiện từ tháng 5/2024, hàng ngày từ 0200UTC tới 1200UTC.

Hội nghị SAIOSEACG/3 cũng tập trung vào việc cải tiến các đường HK trong khu vực nhằm mục đích nâng cao quản lý vùng trời cũng như công tác phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANSP) và người sử dụng vùng trời. Nội dung này tập trung vào các đề xuất có thể nhanh mang lại những lợi ích. Riêng đối với đường HK SCS11 (BITOD-VKR), Malaysia đề xuất áp dụng RNP10; ICAO khuyến cáo RNAV2 và RNP2; Việt Nam cũng đồng thuận với khuyến cáo này của ICAO. Trong khi đó, IATA, trên cơ sở đề nghị của Malaysia, sẽ xem xét về khả năng đáp ứng của đội tàu bay trong khu vực.

Anh_2333

Các đề xuất liên quan đến đường HK SCS11

Hội nghị cũng lưu ý các quốc gia trong việc định kỳ báo cáo tình hình triển khai ATFM, AIS/AIM, SAR, kế hoạch ứng phó không lưu theo mẫu báo cáo của ICAO. Đồng thời, Hội nghị cũng đánh giá cao vai trò của công cụ/phần mềm dùng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch không vận đồng nhất khu vực, dự kiến sẽ tổ chức thêm buổi Hội thảo để các quốc gia quen với việc sử dụng công cụ/phần mềm này.

Theo báo cáo của ICAO tại Hội nghị, Việt Nam không có khiếm khuyết nào bị ghi nhận trong danh mục các khiếm khuyết về dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được ghi chú tại Hội nghị APANPIRG/34 (bao gồm các lĩnh vực AIM, phân loại vùng trời, lập kế hoạch bay và điện văn ATS, SAR, ATS datalink, báo cáo an toàn vùng trời).

Đối với lĩnh vực AIS/AIM, kết quả của Hội nghị AAITF/18 cũng được cung cấp tại Hội nghị SAIOSEACG. Giai đoạn 1 của quá trình thực hiện, Việt Nam hoàn thành hơn 90%, giai đoạn 2 hơn 80%.

nh_33333

Tình hình thực hiện chuyển đổi AIS/AIM trong khu vực

Hội nghị cũng thống nhất rằng Tài liệu hướng dẫn về AIS nên được hủy bỏ và đề xuất cập nhật Kế hoạch hợp tác AIM khu vực APAC. Hội nghị không ủng hộ việc giảm thiểu tần suất các cuộc họp AAITF. AAITF có thể xem xét việc xây dựng hướng dẫn thực hành như làm thế nào để thực hiện QMS, cách xây dựng các phương thức về khai thác AIS hay làm thế nào để đánh giá mức độ hiệu quả khi thực hiện.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng được thông tin Hội thảo về quản lý chất lượng AIS sẽ được kết hợp tổ chức cùng với Hội nghị AAITF/19, dự kiến vào tháng 6/2024.

Nguồn: vatm.vn