Trung tâm Thông báo tin tức hàng không chính thức thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay cho 22 cảng hàng không, sân bay của Việt Nam

Kể từ 07h00 (giờ Hà Nội) ngày 18/4/2024, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không chính thức tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay cho 22 cảng hàng không, sân bay của Việt Nam.

nh_11111

Tiếp nhận chính thức chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay tại Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận Phương án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay tại văn bản số 1081/CHK-QLHĐB.  Theo đó, kể từ 07h00 (giờ Hà Nội) ngày 18/4/2024, nhiệm vụ Thủ tục bay từ các Công ty Quản lý bay khu vực được chuyển giao sang các Trung tâm ARO/AIS trực thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đảm bảo cung cấp.

nh_22222

Tiếp nhận chính thức chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay tại Trung tâm ARO/AIS Nội Bài

Tham dự chỉ đạo công tác chuyển giao, tiếp nhận chính thức chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay từ các Công ty Quản lý bay khu vực về Trung tâm, về phía Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng giám đốc; về phía Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Lãnh đạo Trung tâm đã phân công Ban Giám đốc tham dự chỉ đạo tại cả 04 Trung tâm ARO/AIS trực thuộc.

nh_33333

Tiếp nhận chính thức chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay tại Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh

Để công tác chuyển giao, tiếp nhận diễn ra theo đúng kế hoạch, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch, xây dựng phương án triển khai và hoàn thành các nội dung công việc sẵn sàng tiếp nhận dịch vụ, cụ thể: Thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác các cơ sở của 04 Trung tâm ARO/AIS; đề xuất sửa đổi, ban hành lại các Tài liệu hướng dẫn khai thác của 04 Trung tâm ARO/AIS; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ký kết lại các Văn bản hiệp đồng cung cấp dịch vụ, Văn bản phối hợp làm thủ tục bay từ xa với các hãng hàng không; cập nhật, bổ sung các quy trình quản lý chất lượng, quản lý an toàn liên quan; đánh giá và quản lý sự thay đổi; triển khai kế hoạch huấn luyện cho cán bộ, nhân viên; thực hiện thủ tục công bố tin tức hàng không.

Cùng thời gian này, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã hoàn thành công tác chuyển giao, tiếp nhận Bộ phận Thủ tục bay Phú Quốc từ Công ty Quản lý bay miền Nam về Trung tâm và thực hiện các thủ tục thành lập Đội Thủ tục bay Phú Quốc trực thuộc Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất

nh_44444

Công tác chuyển giao, tiếp nhận bộ phận Thủ tục bay Phú Quốc về Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất trực thuộc Trung tâm TBTTHK

Việc chuyển giao tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Thủ tục bay từ các Công ty Quản lý bay khu vực về Trung tâm Thông báo tin tức hàng không là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án phát triển Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng Thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phê duyệt.

Nguồn: vatm.vn