Đảng ủy VATM tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo Bác

Hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), ngày 16/01/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TVĐU tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

poster_429_x_600

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Việc triển khai xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch theo chuyên đề từng năm được thực hiện đầy đủ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, của Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị. Qua đó, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ phần nào được nâng lên, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến dành cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/01 - 28/01/2024 bằng hình thức trực tuyến. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty tham gia Cuộc thi bằng cách truy cập trang web theo đường link hoặc quét mã QR code do Ban Tổ chức cung cấp.

Người dự thi có tối đa 15 phút để trả lời 30 câu hỏi về những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Đặc biệt, người dự thi được tham gia Cuộc thi không giới hạn số lần, đây cũng là tiêu chí để đánh giá, xếp hạng các Giải phụ của Cuộc thi.

Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện và vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia có hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa cao việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty mong muốn, Cuộc thi lần này sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ ngành Quản lý bay. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, thực hiện công tác chuyên môn, từ đó lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Kết quả tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm 2024. Dự kiến công bố kết quả và trao giải (14 Giải tập thể và 21 Giải cá nhân) vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng sắp tới.

Cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có thể quét mã QR hoặc truy cập theo đường link dưới đây để tham gia Cuộc thi.

* Link truy cập: https://myaloha.vn/ct/FL0FRR

* QRcode tham gia Cuộc thi

qr

 

Nguồn: vatm.vn