Hội nghị ký kết Văn bản thỏa thuận cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không

Trong hai ngày 05 - 06/10/2023, tại Phú Quốc, Hội nghị ký kết Văn bản thỏa thuận cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không liên quan đến Cảng Hàng không, sân bay giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng hàng không quốc tế năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý hoạt động bay - Cục Hàng không Việt Nam (HKVN); đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); các cơ quan, đơn vị trực thuộc của 02 Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Đình Công - Phó Tổng giám đốc VATM và đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc ACV đồng chủ trì hội nghị.
ee
nh_1_Cc_i_biu_tham_d_HN
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đánh giá cao công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị của 02 Tổng công ty nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) nói riêng và các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nói chung trong thời gian qua.

Nhằm quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan thuộc ACV và VATM trong lĩnh vực bảo đảm cung cấp dịch vụ TBTTHK và bảo đảm kỹ thuật, từ năm 2016, VATM và ACV đã tiến hành tổ chức ký kết Văn bản hiệp đồng (VBHĐ) bảo đảm dịch vụ TBTTHK giữa hai Tổng công ty. Trải qua 07 năm, VBHĐ đã được rà soát, ký kết lại 06 lần và trong hội nghị năm 2023 này, VBHĐ được đề xuất đổi tên thành Văn bản thỏa thuận cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không liên quan đến Cảng HKSB để phù hợp với quy định của ICAO.

nh_2_Vn_bn_hip_ng_i_tn_thnh_Vn_bn_tha_thun

Văn bản hiệp đồng đổi tên thành Văn bản thỏa thuận

Hội nghị lần này đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Văn bản thỏa thuận giữa hai Tổng công ty; các VBHĐ bảo đảm dịch vụ giữa Trung tâm TBTTHK và 04 Cảng HKQT Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp cung cấp, tiếp nhận dữ liệu hàng không và tin tức hàng không; đề xuất các giải pháp để đảm bảo chất lượng dữ liệu đáp ứng yêu cầu về công tác thông báo tin tức hàng không. Đồng Chủ trì Hội nghị thống nhất chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức công tác huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không liên quan đến Cảng HKSB theo quy định của ICAO và Việt Nam.

Ngay sau khi thống nhất ý kiến đối với các dự thảo Văn bản hiệp đồng và Văn bản thỏa thuận, đại diện Trung tâm TBTTHK đã ký kết các VBHĐ bảo đảm dịch vụ với đại diện các Cảng HKQT Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh.

nh_3-_Trung_tm_TBTTHK_k_kt_VBH_vi_Cng_HKQT_Ni_Bi
Trung tâm TBTTHK ký kết Văn bản hiệp đồng với Cảng HKQT Nội Bài

nh_4_-_Trung_tm_TBTTHK_k_kt_VBH_vi_cng_HKQT_N
Trung tâm TBTTHK ký kết Văn bản hiệp đồng với Cảng HKQT Đà Nẵng

nh_5_-_Trung_tm_TBTTHK_k_kt_VBH_vi_Cng_HKQT_Cam_Ranh_
Trung tâm TBTTHK ký kết Văn bản hiệp đồng với Cảng HKQT Cam Ranh

nh_6_-_Trung_tm_TBTTHK_k_kt_VBH_vi_cng_HKQT_TSN

Trung tâm TBTTHK ký kết Văn bản hiệp đồng với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Tiếp đến là đại diện lãnh đạo VATM và ACV đã ký kết Văn bản thỏa thuận cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không liên quan đến Cảng HKSB giữa hai Tổng công ty.

nh_7_Lnh_o_VATM_v_ACV_k_kt_Vn_bn_tha_thun

Lãnh đạo VATM và ACV ký kết Văn bản thỏa thuận

Hội nghị ký kết Văn bản thỏa thuận này tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hơn nữa giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc của hai Tổng công ty thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không liên quan đến Cảng HKSB đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người khai thác.

Nguồn: vatm.vn