Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 tại Băng Cốc - Thái Lan

Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 (AAITF/18) được tổ chức tại Băng Cốc - Thái Lan trong 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023


nh_1

Đại biểu tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 18 (AAITF/18)

Hội nghị có sự tham gia của 88 đại biểu đến từ 23 quốc gia và các tổ chức quốc tế (IFAIMA, IATA, CGX Aero (Pháp) và ICAO). Ông Erdenebaatar Davaasuren - Chuyên gia quản lý về Công nghệ thông tin AIS, Cục Hàng không Mông Cổ; Giám đốc khu vực IFAIMA được bầu làm chủ trì của Hội nghị AAITF/18 và Ông Shane Sumner - Chuyên gia ATM/AIM khu vực là thư ký của hội nghị.

Đoàn Việt Nam có 07 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đây là hội nghị thường niên của Văn phòng ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm điểm lại kết quả thực hiện các kết luận của Hội nghị AAITF/17, đồng thời tập trung thảo luận về các vấn đề: Tình hình khắc phục các khiếm khuyết không vận lĩnh vực AIS/AIM; phân tích tình trạng xử lý NOTAM trong khu vực; tình hình triển khai thực hiện Quản lý tin tức hàng không của các quốc gia trong khu vực theo kế hoạch hợp tác AIM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Cập nhật ICARD trong khu vực; phản hồi của IATA và các hãng hàng không về AIS và NOTAM; đề xuất xây dựng Hướng dẫn khu vực Châu Á/Thái Bình Dương về lập kế hoạch ứng phó và hành động trong trường hợp gián đoạn dịch vụ NOTAM; sửa đổi và cập nhật các Tài liệu hướng dẫn của khu vực cũng như các khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai kế hoạch AIM của các quốc gia, v.v.

nh_2_1

Tình hình triển khai thực hiện AIM giai đoạn I và II trong khu vực APAC

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã trình bày Tài liệu IP/3 cung cấp thông tin về Kế hoạch triển khai đưa Hệ thống AIM mới vào khai thác. Việt Nam thông báo tại cuộc họp về dự án đầu tư hệ thống AIM đã được triển khai và hoàn thành nghiệm thu tổng thể và bàn giao sản phẩm vào cuối năm 2022. Hệ thống AIM dựa trên Mô hình trao đổi tin tức hàng không (AIXM) phiên bản 5.1, có cơ sở dữ liệu tập trung đáp ứng yêu cầu tạo và cung cấp các sản phẩm dịch vụ AIS/AIM, phương thức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn. Kế hoạch triển khai đưa Hệ thống AIM mới vào khai thác bao gồm: Quản lý chất lượng dữ liệu trên toàn hệ thống; đánh giá an toàn và quản lý sự thay đổi; triển khai công tác huấn luyện, xây dựng, sửa đổi các văn bản, tài liệu; làm thủ tục đề nghị cấp phép hệ thống; xây dựng luồng công việc, khai thác vận hành thử; chuyển đổi dữ liệu và phát hành Tập AIP Việt Nam phiên bản lần thứ 5, v.v. Hệ thống AIM được cấp phép và đưa vào khai thác cuối tháng 6 năm 2023.

nh_3

Tài liệu Hội nghị do Việt Nam trình bày

Tham dự Hội nghị thường niên Nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không (AAITF) của ICAO khu vực giúp cho Việt Nam có cơ hội trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để đưa hệ thống AIM vào khai thác một cách có hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện thành công chuyển đổi AIS sang AIM theo lộ trình của ICAO và khu vực.

Nguồn: vatm.vn