Hỗ trợ công tác huấn luyện cho Công ty Quản lý bay miền Trung

Theo kế hoạch chuyển đổi khai thác Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM) của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) thì việc chuyển đổi khai thác Hệ thống AIM phải được phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; được thực hiện trong điều kiện tiếp tục duy trì đầy đủ các nguồn lực tại các cơ sở bảo đảm hoạt động bay (BĐHĐB) của các đơn vị liên quan; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định; quy trình quản lý chất lượng; cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết bị; tổ chức, nhân lực và công tác huấn luyện nhân viên; hệ thống văn bản tài liệu; giấy phép/năng định nhân viên BĐHĐB, giấy phép khai thác hệ thống thiết bị và giấy phép khai thác cơ sở BĐHĐB.

Để chuẩn bị công tác chuyển đổi khai thác Hệ thống AIM theo kế hoạch đã được phê duyệt, công tác huấn luyện nhân viên khai thác phải được thực hiện.

Ngoài các khoá huấn luyện được tổ chức tại nhà máy, các khoá huấn luyện do chuyên gia nước ngoài thực hiện tại Việt Nam, thì Trung tâm TBTTHK phải tổ chức các khoá huấn luyện bổ sung liên quan đến quản lý, khai thác hệ thống AIM cho các đối tượng liên quan do các nhân sự đã tham gia huấn luyện tại nhà máy thực hiện huấn luyện.

Ngày 16/12/2022, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành Quyết định số 6460/QĐ-QLB phê duyệt Chương trình, giáo trình huấn luyện khai thác, quản trị Hệ thống AIM nói chung và Chương trình huấn luyện khai thác Kế hoạch bay không lưu (FPL) nói riêng. Chương trình này nhằm trang bị cho các nhân viên thủ tục bay các kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết khai thác chức năng FPL tại đầu cuối của Hệ thống AIM được đặt tại các cơ sở cung cấp dịch vụ thủ tục bay.

Tại khu vực miền Trung, việc cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các sân bay Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát và Tuy Hoà do Công ty Quản lý bay miền Trung đảm nhiệm. Vì địa bàn trải rộng, lực lượng tham gia dây chuyền cung cấp dịch vụ còn thiếu, nên công tác huấn luyện phải được triển khai phù hợp với điều kiên thực tế, vừa đảm bảo cung cấp dịch vụ tại cơ sở, vừa đảm bảo đúng theo chương trình huấn luyện đã được phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch chuyển đổi khai thác hệ thống AIM, từ ngày 29/3/2023 đến ngày 19/4/2023 tại Đà Nẵng, Trung tâm TBTTHK đã tổ chức 02 khoá huấn luyện gồm 04 lớp cho 20 lượt nhân viên Thủ tục bay (ARO) và 07 Kiểm soát viên không lưu (có năng định vị trí thủ tục bay) của Công ty Quản lý bay miền Trung đang thực hiện cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các sân bay Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát và Tuy Hoà.

nh_1_111

Huấn luyện khai thác kế hoạch bay cho nhân viên ARO của Công ty Quản lý bay miền Trung lớp 1

Vì đây là Hệ thống mới nên trong quá trình huấn luyện, nội dung về cách thức khai thác Hệ thống sẽ được lồng ghép để đảm bảo các học viên có thể khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp.

nh_212222_1

Huấn luyện viên lắng nghe ý kiến của học viên

Trong thời gian huấn luyện, huấn luyện viên vừa trình bày lý thuyết vừa kết hợp hướng dẫn học viên thực hành trực tiếp trên hệ thống. Các học viên tập trung nghiên cứu, làm quen với tính năng mới của Hệ thống AIM; thực hành thao tác trực tiếp trên hệ thống; trao đổi, thảo luận về các bước trong quá trình cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại cơ sở theo hệ thống AIM. Việc này đã giúp học viên nắm bắt nhanh hơn, thao tác thuần thục hơn, dễ nhớ các bước thực hành khai thác hệ thống hơn.

nh_3_3333

Huấn luyện viên trình bày, học viên thao tác trên hệ thống

Kết thúc khoá học, các học viên tham gia đã nắm bắt được tổng quan về Hệ thống AIM, các kỹ năng cơ bản, các thao tác thực hành về quản lý, xử lý điện văn FPL (nhận, chấp thuận, xử lý và phát FPL) và các điện văn không lưu liên quan đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của khoá học.

nh_4_4444

Các học viên lớp 4 đang thực hành khai thác kế hoạch bay

Sau khoá học, các học viên tiếp tục thử nghiệm thực hành khai thác hệ thống AIM tại các đầu cuối đặt tại cơ sở cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các sân bay liên quan. Điều này giúp cho học viên và cũng là các nhân viên thủ tục bay tại cơ sở hiểu rõ hơn về hệ thống và thao tác nhuần nhuyễn hơn khi hệ thống được đưa vào khai thác chính thức, đảm bảo cung cấp dịch vụ thủ tục bay cho các chuyến bay an toàn, điều hoà, hiệu quả.

Nguồn: vatm.vn