Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trung tâm TBTTHK: Chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình theo tiêu chuẩn ISO để kiểm soát các hoạt động, đồng thời phân định rõ việc, rõ người trong quản lý, điều hành công việc và thực hiện công việc.

Hàng năm Trung tâm đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các đợt kiểm tra an toàn, đánh giá nội bộ định kỳ. Quá trình đánh giá nội bộ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Trung tâm, thực hiện nghiêm túc theo các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO cũng như các quy định, quy trình của Tổng công ty về công tác quản lý an toàn, quản lý chất lượng.

Tuy nhiên, việc thực hiện một, hai đợt kiểm tra, đánh giá định kỳ/năm sẽ chưa thể mang lại kết quả tốt nhất nhằm đảm bảo cấu trúc của Hệ thống quản lý an toàn và tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng. Để Trung tâm có thể theo dõi, bám sát tình hình hoạt động, kịp thời phát hiện các lỗ hổng và nhanh chóng tiến hành sửa chữa, cải tiến, dần tối ưu hóa hệ thống quản lý thì việc thúc đẩy tính chủ động trong công tác quản lý an toàn, quản lý chất lượng thông qua việc tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với các sản phẩm dịch vụ là điều thiết yếu.

Tính chủ động được thể hiện qua việc thực hiện các hành động cụ thể như:

1. Phối hợp với các đơn vị liên tục rà soát, đề xuất sửa đổi các quy trình tác nghiệp để đưa vai trò trách nhiệm của người thực hiện trong việc kiểm tra chéo từ khi thu thập tin tức/dữ liệu đến khi sản phẩm/dịch vụ được cung cấp cho khách hàng.2. Thực hiện thường xuyên lấy mẫu sản phẩm; kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chuẩn; chủ động trong công tác thống kê nhằm tìm ra sản phẩm lỗi và chủ động tính toán được tỉ lệ sản phẩm lỗi, qua đó đưa ra các khuyến cáo phù hợp và tránh tăng khối lượng công việc của các đơn vị chuyên môn.

3. Phân công nhân sự thường xuyên giám sát, kiểm tra an toàn thông qua hệ thống camera giám sát và hệ thống ghi âm của Trung tâm.

nh_11111

Công tác kiểm tra giám sát qua camera an ninh

4. Tăng cường tần suất kiểm tra, đánh giá an toàn - chất lượng thực tế nhằm kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm và đưa ra các khuyến cáo cho các đơn vị.

nh_22222

Kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Trung tâm ARO/AIS Nội Bài ngày 17/01/2023 (tức 26 Tết Quý Mão)

5. Chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho các cá nhân của Phòng An toàn - Chất lượng cũng như đánh giá viên nội bộ của Trung tâm.

nh_33333

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm

Qua kết quả của công tác kiểm tra, giám sát cho thấy các cơ sở đã thực hiện tốt nội quy, kỷ luật lao động, đảm bảo sẵn sàng trong bối cảnh mật độ bay ngày càng tăng cao; một số sai lỗi đã được phát hiện kịp thời và đưa ra các biện pháp khắc phục và nhận dạng các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhằm luôn duy trì việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Nguồn: vatm.vn