Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B

Quản lý chướng ngại vật là việc thống kê, đánh dấu, công bố, quản lý, cấp phép sử dụng khoảng không và xử lý các chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn của hoạt động bay.

Trong việc quản lý chướng ngại vật hàng không thì Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, bản đồ chướng ngại vật trong khu vực hoạt động bay dân dụng, danh mục chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có trách nhiệm tổ chức đo đạc, lập sơ đồ, bản đồ chướng ngại vật trong khu vực hoạt động bay dân dụng; thống kê, đánh dấu danh mục chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, cập nhật thông tin về chướng ngại vật; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, đơn vị chịu trách nhiệm biên soạn, cung cấp Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B là Phòng Bản đồ - Phương thức bay - Trung tâm Thông báo tin tức hàng không trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

0101_1669_x_1192

Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - ICAO - Loại B Sân bay Cát Bi

Quy định về Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B được nêu tại các tài liệu Phụ ước 4 về sơ đồ hàng không của ICAO, Tài liệu số 8697 hướng dẫn về sơ đồ hàng không của ICAO, Tiêu chuẩn cơ sở 29:2020/CHK về bản đồ, sơ đồ hàng không của Cục Hàng không Việt Nam.

Một số đặc điểm và yêu cầu chính của Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B cụ thể như sau:

Chức năng

Sơ đồ này phải cung cấp các thông tin phục vụ các chức năng sau: Xác định các độ cao/chiều cao an toàn tối thiểu, bao gồm cả cho các phương thức vòng lượn; Xác định các phương thức sử dụng trong các tình huống hạ cánh hoặc cất cánh khẩn cấp; Áp dụng các tiêu chuẩn thông thoáng chướng ngại vật và đánh dấu chướng ngại vật; Cung cấp dữ liệu nguồn cho các sơ đồ hàng không.

Tính sẵn sàng

Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B nên được thiết lập cho tất cả các sân bay có hoạt động bay hàng không dân dụng quốc tế thường xuyên, trừ những sân bay có cung cấp Sơ đồ chướng ngại vật và địa hình sân bay bản điện tử phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn cơ cở.

Địa vật và địa hình

Các thông tin về thủy hệ và thủy văn phải được duy trì ở mức tối thiểu. Các tòa nhà và các đặc điểm nổi bật khác liên quan đến sân bay phải được trình bày theo tỷ lệ thích hợp. Tất cả các vật thể, cả địa vật hoặc tự nhiên vượt qua các bề mặt tiếp cận và cất cánh hoặc các bề mặt thông thoáng và đánh dấu chướng ngại vật đều phải được thể hiện. Các đường giao thông đường bộ và đường sắt nằm trong khu vực tiếp cận và cất cánh và nhỏ hơn 600m cách điểm cuối của đường cất hạ cánh hoặc đường cất hạ cánh mở rộng phải được thể hiện.

2

Một phần địa vật và địa hình khu vực sân bay Cát Bi

Dữ liệu hàng không

Các sơ đồ phải trình bày: Điểm quy chiếu sân bay với tọa độ địa lý độ, phút và giây; Đường viền của các đường cất hạ cánh bằng đường nét liền; Chiều dài và chiều rộng đường cất hạ cánh; Hướng từ theo độ gần nhất của đường cất hạ cánh và số đường cất hạ cánh; Mức cao của trục tim đường cất hạ cánh tại mỗi điểm kết thúc đường cất hạ cánh, đoạn dừng, tại nơi khởi đầu của khu vực cất cánh và tiếp cận, tại nơi có thay đổi trọng yếu về độ dộc dọc đường cất hạ cánh và đoạn dừng; Các đường lăn, sân đỗ và bãi đỗ được xác định và được bao quanh bằng đường nét liền; Các đoạn dừng đã biết và được mô tả bằng đường nét đứt; Chiều dài mỗi đoạn dừng; Các khoảng trống đã xác định và được mô tả bằng một đường nét đứt; Chiều dài của mỗi khoảng trống; Các bề mặt tiếp cận và cất cánh đã được xác định và được mô tả bằng một đường nét đứt; Các khu vực tiếp cận và cất cánh; Các chướng ngại vật tại vị trí chính xác của chúng, bao gồm biểu tượng chủng loại, mức cao, nhận dạng, các giới hạn xâm phạm một khu vực được trình bay trong phần chú thích; Chướng ngại vật phát sinh đã được xác định; Đặc điểm tự nhiên của bề mặt đường cất hạ cánh và đoạn dừng được ưu tiên thể hiện; Khu vực cây cối, khu vực tự nhiên rộng lớn hoặc một phần của chúng tạo thành chướng ngại vật được thể hiện.

3

Dữ liệu hàng không Sân bay Cát Bi

Hiện tại, Phòng Bản đồ - Phương thức bay đã hoàn thành biên tập Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B tại 04 sân bay Cát Bi, Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, ban hành.

Trong thời gian tới, Sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại B sẽ tiếp tục được biên tập bổ sung tại 05 sân bay quốc tế còn lại và các sân bay nội địa khác.

Nguồn: vatm.vn