Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 14/6/2022, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Chi bộ An toàn - Chất lượng thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tiến hành Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025.
    Anh_23-6_1

Toàn cảnh Đại hội điểm Chi bộ An toàn - Chất lượng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy đến dự Đại hội cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ An toàn - Chất lượng.

Anh_23-6_2

Các đồng chí đảng viên trình bày tham luận, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ An toàn - Chất lượng nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, nhất thể hóa Bí thư chi bộ là người đứng đầu đơn vị.

Anh_23-6_3

Đảng viên chi bộ An toàn - Chất lượng tại Đại hội

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trung tâm cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ An toàn - Chất lượng, sau một buổi làm việc khẩn trương và hiệu quả, Chi bộ An toàn - Chất lượng đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội chi bộ điểm, góp phần làm tiền đề để các chi bộ còn lại trong Đảng bộ Trung tâm học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nguồn: vatm.vn