Trung tâm Thông báo tin tức hàng không kiểm tra an toàn, đánh giá chất lượng nội bộ đợt 1 năm 2022

Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra an toàn và duy trì hệ thống quản lý chất lượng định kỳ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ trực thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Trung tâm) được triển khai từ ngày 12/4/2022 đến ngày 18/4/2022. Đợt kiểm tra diễn ra tại thời điểm khi các hoạt động bay phục hồi và tăng cường trở lại, điều đó càng khẳng định đánh giá nội bộ được xem là một công cụ quan trọng giúp hệ thống quản lý an toàn, chất lượng hoàn thiện, mang ý nghĩa tích cực và cần thiết trong việc nhận dạng các mối nguy hiểm, các lỗi sai phạm, sai sót, rủi ro trong quá trình khai thác, cung cấp dịch vụ.

nh_1_7-5

Họp trực tuyến khai mạc kiểm tra an toàn và duy trì hệ thống quản lý chất lượng định kỳ
tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Trên cơ sở thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tiếp tại các cơ sở, đoàn đánh giá đã tiếp cận các phương thức đánh giá trực tiếp các quy định, quy trình thực hiện công việc cũng như trao đổi, chia sẻ cởi mở với nhân viên tại các vị trí khai thác các vấn đề liên quan đến trình tự thực hiện công việc thực tiễn. Qua đó, đoàn đánh giá đã đánh giá một cách thống nhất và toàn diện dựa trên toàn bộ thông tin một cách chính xác nhất và dựa trên các bằng chứng cụ thể và có tính minh bạch cao.

Kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ, Trung tâm không có điểm không phù hợp và tồn tại một số điểm khuyến nghị cải tiến.

nh_2_7-5

Công tác kiểm tra đánh giá tại Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất

Nhìn chung, quá trình đánh giá nội bộ giúp đơn vị bám sát tình hình hoạt động, kịp thời phát hiện các lỗ hổng và nhanh chóng tiến hành sửa chữa, cải tiến, dần tối ưu hóa hệ thống quản lý. Nhờ đó, đơn vị sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng cũng như giúp tổ chức xác định được các vấn đề tồn tại, rủi ro, các kinh nghiệm để chia sẻ, học hỏi cùng với những triển vọng, cơ hội được mở ra trong chiến lược sản sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích hướng tới đảm bảo, thỏa mãn những lợi ích và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, đối tác.

Với phương châm luôn mong muốn đáp ứng và đem đến những sản phẩm đạt chất lượng tối ưu nhất, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không xác định công tác kiểm tra an toàn, đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ là công cụ trong việc kiểm soát mục tiêu hoạt động của đơn vị đồng thời giúp cho cán bộ nhân viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn, trình tự công việc, cải tiến chất lượng công việc và thực hiện công việc theo quy định thống nhất, giảm thiếu các sai sót cũng như nhận dạng các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, đánh giá nội bộ là một trong ba hình thức kiểm tra năng lực quản lý chất lượng của một đơn vị, doanh nghiệp. Nếu như đánh giá từ khách hàng giúp doanh nghiệp biết được mức độ hài lòng so với nhu cầu mong muốn ở sản phẩm, đánh giá từ tổ chức chứng nhận để đạt giấy chứng nhận thì đánh giá nội bộ giúp doanh nghiệp tự công bố sự phù hợp, xem xét việc thực hiện đã đi đúng phương pháp, quy trình, tiến độ kế hoạch đặt ra chưa.

Nguồn: vatm.vn