Công đoàn Trung tâm AIS: kiểm tra công tác công đoàn đợt 1 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không và triển khai Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2022. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm TBTTHK đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác công đoàn đợt 1 năm 2022 theo kế hoạch.

 

nh_1_4-5

Sáng ngày 28/4/2022, Đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra tại 02 tổ công đoàn: Văn phòng và Kế hoạch.

Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn, đồng chí Lê Thị Vân Anh - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn/UVBCHCĐ; đồng chí Phạm Thị Oanh - Tổ trưởng Tổ Thanh tra nhân dân; đồng chí Nguyễn Văn Báu - Uỷ viên BCH Công đoàn đã làm việc trực tiếp với đại diện cán bộ đơn vị, tổ trưởng tổ công đoàn và đại điện công đoàn viên thuộc 02 tổ công đoàn tham dự.

Nội dung kiểm tra đối với Tổ công đoàn bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn; thực hiện Quy chế dân chủ; tham gia các khóa bồi dưỡng, hưỡng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn theo kế hoạch của công đoàn cấp trên.

Đối với Công đoàn viên thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn; thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch của công đoàn các cấp; tham gia các hoạt động phong trào, công tác xã hội từ thiện.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn kiểm tra đã thực hiện khảo sát trắc nghiệm các nội dung liên quan đến thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách có liên quan đến công đoàn viên và người lao động.

nh_2_4-5

Khảo sát trắc nghiệm đối với công đoàn viên tại Hội nghị

Đồng chí Thái Thị Thu Hiền - đại diện Tổ công đoàn Văn phòng và đồng chí Nguyễn Lê Quang Minh - đại diện Tổ công đoàn Kế hoạch trình bày báo cáo Hội nghị và các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

nh_3_4-5

ồng chí Nguyễn Văn Toàn - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá kết quả kiểm tra tại 02 tổ công đoàn

Sau gần hai giờ làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: “Nhìn chung, Tổ công đoàn Văn phòng và Tổ công đoàn Kế hoạch đã thực hiện tốt các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra công đoàn đợt 1 năm 2022. Cán bộ, công đoàn viên, người lao động đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, không có trường hợp vi phạm Điều lệ. Công tác chuẩn bị và hồ sơ phục vụ kiểm tra rất tốt, ghi chép biên bản, lưu trữ sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác công đoàn đầy đủ, khoa học; cập nhật và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên tại đơn vị (thông qua các buổi sinh hoạt, họp công đoàn hoặc lồng ghép với họp chuyên môn); thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động Công đoàn, tạo điều kiện để đoàn viên và người lao động tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến biểu quyết thống nhất cùng nhau thực hiện”.

Đây cũng là một hình thức mới trong triển khai công tác kiểm tra của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, thực hiện kiểm tra cùng lúc 02 tổ công đoàn với thành phần (đại diện cán bộ đơn vị, tổ trưởng tổ công đoàn và đại diện công đoàn viên) đảm bảo các yếu tố thông tin liên quan đến chế độ, chính sách và phối hợp giải thích, làm rõ các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Thông qua kết quả, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng nhiều chương trình kiểm tra, giám sát khác với nội dung, hình thức phong phú, sâu rộng có tính lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công đoàn viên, người lao động; nhân rộng nhiều nhân tố điển hình trong toàn Trung tâm; phối hợp, chăm lo đời sống cho cán bộ, công đoàn viên, người lao động tại Trung tâm ngày càng tốt hơn nữa nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, khóa X về “ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ”.

Nguồn: vatm.vn