Trung tâm Thông báo tin tức hàng không kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” của Chính phủ và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm, an toàn, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Giám đốc Trung tâm thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đợt trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

Ngày 18/01/2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, Trung tâm TBTTHK đã tổ chức đoàn kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra ATVSLĐ - PCCN và phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở làm việc của đơn vị.

Tại khu vực miền Bắc, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ trực tiếp làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra các vị trí làm việc của Trung tâm tại tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Phòng NOTAM Quốc tế và Phòng Bảo đảm kỹ thuật tại tòa nhà ATCC/HAN, Trung tâm ARO/AIS tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tại các đơn vị ở xa Trung tâm như Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh do điều kiện về địa lí, Lãnh đạo Trung tâm đã giao nhiệm vụ cho Trưởng các đơn vị và thành viên hội đồng an toàn vệ sinh lao động trực tiếp kiểm tra, đôn đốc người lao động thuộc quyền quản lí trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo ATVSLĐ - PCCN.

Kết quả kiểm tra cho thấy người lao động của Trung tâm có nhận thức tốt về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, khuyến cáo của nhà nước và quy định Tổng công ty. Cán bộ quản lý các đơn vị luôn sâu sát, nhắc nhở nhân viên tuân thủ tốt các quy định về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là tuân thủ khuyến cáo 5K của Thủ tướng chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ đánh gia cao các đơn vị đã tuân thủ nghiêm về công tác ATVSLĐ - PCCN đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới, đồng thời yêu cầu người lao động trong Trung tâm tiếp tục duy trì tốt kết quả đã đạt được và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, đảm bảo công tác cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không được thông suốt.

Một số hình ảnh về công tác kiểm tra ATVSLĐ- PCCN trước Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022:

Anh_1

Anh_2

Anh_3

Anh_4

Anh_5

Anh_6

Nguồn: vatm.vn