Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay

 

Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay


Từ 00h00 (giờ quốc tế) ngày 8/10/2020, Việt Nam:

     - Thay đổi chỉ địa danh của Vùng thông báo bay Hà Nội (từ VVVV thành VVHN) và Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (từ VVTS thành VVHM),

     - Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay: Tham chiếu AIP Việt Nam, mục ENR 1.11. Chi tiết xem tại đây.

     - Cập nhật danh mục các địa chỉ AFTN/AMHS ngành hàng không Việt Nam: Tham chiếu AIC A04/20. Chi tiết xem tại đây.