AIS duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát an toàn trong mùa dịch

AIS duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát an toàn trong mùa dịch

 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát trên diện rộng, Lãnh đạo Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã quán triệt và yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch, bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thường xuyên của Trung tâm phải được chú trọng duy trì, đặc biệt đối với các cơ sở thuộc khối chuyên môn có ảnh hưởng trực tiếp tới dây chuyền cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo hoạt động bay.Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát trên diện rộng, Lãnh đạo Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã quán triệt và yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch, bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thường xuyên của Trung tâm phải được chú trọng duy trì, đặc biệt đối với các cơ sở thuộc khối chuyên môn có ảnh hưởng trực tiếp tới dây chuyền cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo hoạt động bay.

Anh_1_2

Chuyên viên Phòng An toàn - Chất lượng thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Phòng NOTAM Quốc tế

Áp dụng theo quy định từ tài liệu hệ thống quản lý an toàn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, tại Chương III,  mục 4.2.4 Kiểm tra, giám sát an toàn: “Kiểm tra, giám sát an toàn là một thành phần cơ bản của hệ thống quản lý an toàn (SMS) nhằm hoàn thiện các chức năng đảm bảo an toàn và được tiến hành thường xuyên”, Trung tâm đã giao Phòng An toàn - Chất lượng thực hiện việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quá trình tác nghiệp được tuân thủ theo các quy trình, quy định và hướng dẫn thực hiện sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ đã được phê chuẩn; Kịp thời nhận dạng mối nguy hiểm và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn; Khắc phục phòng ngừa các điểm chưa phù hợp về chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ giúp cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng của Hệ thống Quản lý an toàn và Hệ thống Quản lý chất lượng của Trung tâm.

Linh hoạt cách thức thực hiện trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra trên toàn quốc, công tác kiểm tra, giám sát an toàn đã được tiến hành theo hai hình thức: Một là: Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các cơ sở AIP, NOTAM Quốc tế, Bản đồ - Phương thức bay và Bảo đảm kỹ thuật; Hai là: Thực hiện kiểm tra giám sát từ xa đối với các cơ sở ARO/AIS Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất thông qua việc theo dõi, truy xuất hệ thống, thu thập, phân tích đánh giá các dữ liệu ghi âm, ghi hình, các bản chụp tài liệu, sổ sách….

Anh_2_2

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát qua camera an ninh

Qua kết quả của công tác kiểm tra, giám sát cho thấy các cơ sở đã thực hiện tốt nội quy, kỷ luật lao động, triển khai đúng theo các kịch bản và phương án ứng phó dịch COVID-19 đã được xây dựng, đảm bảo sẵn sàng trong mọi trường hợp diễn biến của dịch bệnh; Các sai lỗi đã được phát hiện kịp thời và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm luôn duy trì việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ bảo đảm hoạt động bay chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 có thể còn kéo dài, nhiều nguy cơ vẫn còn đang tiềm ẩn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nói chung và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nói riêng sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng chắc chắn rằng với sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần lao động cống hiến hết mình, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: vatm.vn