Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 16

Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 16 (AAITF/16) được tổ chức trực tuyến trong 5 ngày từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021.

Anh_1

Hội nghị nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 16 (AAITF/16)

Hội nghị có sự tham gia của 211 đại biểu đến từ 29 quốc gia/vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế IFAIMA, IATA, IFALPA và ICAO do Bà Trần Đức Hoài Phương - Phó trưởng Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì. Ông Shane Sumner - Chuyên gia ATM/AIM khu vực là thư ký hội nghị.

Đoàn Việt Nam có 15 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đây là hội nghị thường niên của Văn phòng ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm điểm lại kết quả thực hiện các kết luận của Hội nghị AAITF/15, thảo luận tình trạng xử lý NOTAM quá hạn không theo quy định; tình hình triển khai thực hiện Quản lý tin tức hàng không của các quốc gia trong khu vực theo kế hoạch hợp tác AIM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như các khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai kế hoạch AIM của các quốc gia.

ais

Đoàn đại biểu tham dự tại đầu cầu Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số vấn đề liên quan đến tình hình triển khai SWIM trong khu vực; hướng dẫn và áp dụng SNOWTAM; cập nhật tài liệu hướng dẫn khai thác OPADD khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; rà soát các khiếm khuyết lĩnh vực AIS/AIM khu vực…

Cũng tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã trình bày một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai thực hiện AIM của Việt Nam; rà soát tình trạng đặt tên ICARD; tình trạng sử dụng và xử lý các điểm báo cáo 5 chữ (5LNC) bị trùng lặp và biện pháp xử lý; Tình trạng xử lý các NOTAM quá hạn của Việt Nam.

Tham dự Hội nghị thường niên nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không (AAITF) của ICAO khu vực giúp cho Việt Nam có cái nhìn rõ nét hơn để thực hiện triển khai AIM hiệu quả, đáp ứng với xu thế chung của khu vực và thế giới.

Nguồn: vatm.vn