Trung tâm ARO/AIS Nội Bài đảm đương nhiệm vụ mới trong năm 2021

Triển khai chủ trương của Cục Hàng không Việt Nam về việc điều chỉnh cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS) sân bay; từ 00h01 (giờ quốc tế) ngày 25/3/2021, Trung tâm ARO/AIS Nội Bài cùng với 03 Trung tâm ARO/AIS khác trực thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không sẽ đảm đương nhiệm vụ mới.

 

Ngày 28/01/2021, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có Quyết định số 273/QĐ-CHK ban hành Phương án điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ AIS sân bay. Theo phương án này, các Trung tâm ARO/AIS trực thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) sẽ đảm nhiệm cung cấp dịch vụ AIS sân bay cho 22 sân bay của Việt Nam trong đó Trung tâm ARO/AIS Nội Bài sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ AIS sân bay cho sân bay Nội Bài và 06 sân bay do Công ty Quản lý bay miền Bắc chuyển giao, bao gồm: Cát Bi, Vân Đồn, Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh và Đồng Hới.

Ảnh 2

Kíp trực Thủ tục bay Nội Bài đang làm việc với tổ bay của Private Jet

Nhân viên AIS sân bay của Trung tâm ARO/AIS Nội Bài vẫn sẽ đảm đương các nhiệm vụ cơ bản như: Soạn và cung cấp Bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB); Cập nhật PIB khi có NOTAM liên quan đến chuyến bay; Giải thích thông tin liên quan đến PIB đã cung cấp khi có yêu cầu; Tiếp nhận và xử lý tin tức sau chuyến bay.

Phương thức cung cấp dịch vụ cũng không thay đổi nhiều với việc cung cấp dịch vụ từ xa đối với các chuyến bay khởi hành từ các sân bay của Việt Nam thực hiện theo Hướng dẫn của Cục HKVN nêu tại Quyết định số 1485/QĐ-CHK ngày 20/8/2020 và các văn bản phối hợp làm thủ tục bay từ xa giữa Trung tâm TBTTHK với các hãng hàng không của Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với các chuyến bay hiện chưa áp dụng quy trình làm thủ tục bay từ xa như chuyến bay chuyên cơ, các chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế, v.v: Nhân viên Trung tâm ARO/AIS Nội Bài sẽ soạn PIB và gửi PIB qua e-mail cho nhân viên ARO của các Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi, Vân Đồn, Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh và Đồng Hới để chuyển trực tiếp cho tổ lái nếu được yêu cầu. Và khi cần cập nhật PIB trực tiếp, nhân viên Trung tâm ARO/AIS Nội Bài sẽ gửi điện văn NOTAM liên quan qua e-mail cho nhân viên ARO của Đài KSKL để chuyển trực tiếp cho tổ lái. Ngoài ra, nhân viên Trung tâm ARO/AIS Nội Bài sẽ giải thích các tin tức hàng không đã cung cấp qua điện thoại cho tổ lái. Trường hợp nhận được tin tức có ảnh hưởng đến hoạt động bay từ tổ lái, cơ sở không lưu sẽ chuyển tin tức cho Trung tâm ARO/AIS Nội Bài để xử lý.

Ảnh 1 (2)

Cán bộ, nhân viên Trung tâm ARO/AIS Nội Bài

Bước đầu thực hiện phương án này, trong năm 2021, Trung tâm ARO/AIS Nội Bài vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Bắc trong việc cung cấp dịch vụ cũng như duy trì năng định AIS sân bay đã có của nhân viên đến ngày 31/12/2021.

Để sẵn sàng đảm đương thêm nhiệm vụ, Trung tâm ARO/AIS Nội Bài đang phối hợp thực hiện một loạt các công việc như: Xây dựng kịch bản bảo đảm cung cấp dịch vụ AIS sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới; lập và triển khai kế hoạch huấn luyện cho nhân viên; sửa đổi hệ thống văn bản, tài liệu hướng dẫn khai thác, văn bản phối hợp làm thủ tục bay từ xa, văn bản phối hợp hiệp đồng; đề nghị cấp lại giấy phép khai thác cơ sở; bổ sung chức năng nhiệm vụ; cập nhật quy trình quản lý chất lượng, quản lý an toàn liên quan.

Dù khối lượng công việc tăng lên nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm ARO/AIS Nội Bài luôn nỗ lực, đoàn kết và tích cực phối hợp thực hiện các công việc liên quan để sẵn sàng đảm đương thêm nhiệm vụ; góp phần từng bước thống nhất cung cấp dịch vụ AIS sân bay của Việt Nam.

Nguồn: vatm.vn