Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Thực hiện chuyển đổi chỉ địa danh của 02 vùng thông báo bay của Việt Nam

07h00 ngày 08/10/2020: Các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) thực hiện chuyển đổi chỉ địa danh của 02 vùng thông báo bay (FIRs) của Việt Nam.

Ngày 17/04/2020, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-CHK về việc thay đổi chỉ địa danh (Location Indicators) vùng thông báo bay (FIR) Hà Nội từ VVVV thành VVHN và chỉ địa danh FIR Hồ Chí Minh từ VVTS thành VVHM. Việc thay đổi này có hiệu lực từ 07h00 ngày 8/10/2020. Ngoài việc thay đổi chỉ địa danh FIR, một số địa chỉ AFTN/AMHS trong ngành hàng không cũng được sửa đổi, bổ sung; luồng điện văn cũng được định tuyến lại.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm TBTTHK đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi chỉ địa danh 02 FIRs của Việt Nam, đồng thời chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản cho các tình huống có thể xảy ra trong thời điểm chuyển đổi.

Trước thời điểm chuyển đổi, Phòng AIP đã thực hiện thông báo tin tức hàng không các nội dung liên quan đến thay đổi chỉ địa danh 02 FIRs Việt Nam theo đúng chu kỳ AIRAC.

ảnh 1 (1)

Thời điểm chuyển đổi chỉ địa danh 02 FIRs  ngày 08/10/2020

Phòng Bản đồ - Phương thức bay đã chủ động cập nhật cơ sở dữ liệu tĩnh của các hệ thống do Trung tâm TBTTHK quản lý, đặc biệt là hệ thống AIS tự động, nhằm đảm bảo các đơn vị có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ trước, trong và sau giai đoạn chuyển đổi.

Vào lúc 07h00 ngày 08/10/2020, dưới chỉ đạo của Phó Giám đốc Ngô Thị Thùy Vân, cùng với sự hỗ trợ sát sao của lực lượng kỹ thuật, Phòng NOTAM Quốc tế đã hoàn thành phát các NOTAM thay thế, hủy bỏ các NOTAM sử dụng chỉ địa danh FIR cũ, đảm bảo hiệu lực cơ sở dữ liệu NOTAM của hệ thống tự động AIS.

Các Trung tâm ARO/AIS tại 04 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh cũng đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra. Khi nhận dự thảo Kế hoạch bay (FPL) do tổ lái/nhân viên điều độ/nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay nộp; nhân viên Thủ tục bay (ARO) chấp thuận dự thảo FPL có trường 18 theo chỉ địa danh FIR cũ đối với các dự thảo FPL có giờ khởi hành dự kiến trước 07h00 ngày 08/10/2020. Đối với dự thảo FPL có giờ khởi hành dự kiến sau 07h00 ngày 08/10/2020, nhân viên ARO hướng dẫn điều chỉnh sang chỉ địa danh FIR mới trước khi chấp thuận. Do đó, công tác phát điện văn FPL đảm bảo thông suốt, chính xác, kịp thời trong giai đoạn chuyển đổi.

ảnh 3

Cán bộ, nhân viên Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất tập trung cao độ trong thời điểm chuyển đổi chỉ địa danh FIR

Sau thời điểm chuyển đổi (ngày 8/10/2020), Trung tâm TBTTHK sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, nội dung khác trong kế hoạch chuyển đổi đã được Tổng công ty phê duyệt.

Trung tâm TBTTHK xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thành công công tác chuyển đổi, đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định, đầy đủ, an toàn và hiệu quả.

Nguồn: vatm.vn