Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng và trao đổi, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ AIS

Sáng ngày 08/10/2020, tại Trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam đã diễn ra Hội nghị Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ và trao đổi các nội dung liên quan đến cung cấp dịch vụ AIS các sân bay khu vực phía Nam giữa Công ty Quản lý bay miền Nam và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam, lãnh đạo Trung tâm TBTTHK và đại diện cán bộ các Trung tâm, phòng chuyên môn của hai đơn vị.

3 (2)

Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ giữa Công ty Quản lý bay miền Nam và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Hội nghị đã rà soát và thảo luận các nội dung chuyên môn sửa đổi, bổ sung trong Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ và thống nhất ký kết Văn bản hiệp đồng giữa Công ty Quản lý bay miền Nam và Trung tâm TBTTHK có hiệu lực áp dụng từ ngày 08/10/2020, thay thế cho Văn bản hiệp đồng đã ký kết ngày 26/12/2019.

Tại Hội nghị, hai bên đã tổng kết và đánh giá tình hình chuyển giao và tiếp nhận cung cấp dịch vụ AIS tại 04 sân bay Cần Thơ, Côn Sơn, Cà Mau và Rạch Giá. Theo đó, kể từ 07h00 ngày 15/9/2020 (giờ Hà Nội), Trung tâm TBTTHK chính thức tiếp nhận cung cấp dịch vụ AIS 4 sân bay Cần Thơ, Rạch Giá, Côn Sơn, Cà Mau.

2 (2)

Toàn cảnh hội nghị ký kết

Sau 3 tuần triển khai thực hiện, tình hình cung cấp dịch vụ AIS tại 4 sân bay đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng quy định; Công tác phối hợp hiệp đồng giữa cơ sở AIS Tân Sơn Nhất với bộ phận ARO của 4 sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Côn Sơn và Rạch Giá, với các hãng hàng không đảm bảo chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng; Công tác bố trí ca kíp trực hợp lý, đảm bảo vị trí trực theo đúng quy định của Tài liệu HDKT cơ sở.

Hai bên đánh giá việc chuyển giao, tiếp nhận dịch vụ AIS sân bay từ Công ty Quản lý bay miền Nam về Trung tâm TBTTHK đã góp phần giải quyết được các khó khăn cho đơn vị như: Giảm áp lực cho Công ty Quản lý bay miền Nam trong việc bố trí nhân sự, ca kíp trực, công tác huấn luyện; Công ty có đủ thời gian, nguồn lực để tập trung thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn chính là đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

1 (2)

Tổng kết và đánh giá tình hình chuyển giao và tiếp nhận cung cấp dịch vụ AIS tại 04 sân bay Cần Thơ, Côn Sơn, Cà Mau và Rạch Giá

Sau kết quả thu được từ việc chuyển giao dịch vụ AIS của 4 sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Côn Sơn và Rạch Giá, hai bên thống nhất báo cáo Tổng công ty xem xét chuyển giao dịch vụ AIS đối với các sân bay còn lại từ Công ty QLBMN về Trung tâm TBTTHK.

Việc chuyển giao dịch vụ AIS về Trung tâm TBTTHK, áp dụng mô hình cung ứng dịch vụ từ xa là phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành hàng không thế giới; giúp tiết kiệm nhân lực, thống nhất tập trung đầu mối và góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.

Nguồn: vatm.vn