Tiếng Anh - Công cụ thành công trong lĩnh vực hàng không

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực hàng không. Nó kết nối những nhân viên mặt đất với phi công trên bầu trời, nhân viên không lưu ở quốc gia này với nhân viên không lưu ở quốc gia khác khi chuyển giao trách nhiệm điều hành bay.

Khi điện văn từ nước này được gửi đến các nước khác để thông báo về những hoạt động liên quan đến khai thác bay thì ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh. Vì vậy, tiếng Anh đóng vai trò then chốt; là chìa khóa để phát triển, hội nhập trong ngành hàng không nói chung và đặc biệt đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (Aeronautical Information Services - AIS). Đây là hoạt động thu thập, xử lý, biên soạn, phát hành và cung cấp các tin tức cần thiết trong nước và quốc tế đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không được cung cấp phù hợp với các quy định trong Phụ ước 15 - Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 6/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay và Thông tư 09/2020/TT-BGTVT ngày 23/4/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không là một dịch vụ quan trọng trong các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Vì vậy, vấn đề đặt ra là: dịch vụ Thông báo tin tức hàng không cần có những đổi mới mạnh mẽ từ việc không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ cho đến nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành để đáp ứng với xu thế phát triển chung của cộng đồng hàng không quốc tế.

nh_1

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành hàng không

Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh chuyên môn, mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK), nhất là các bộ phận chuyên môn, đều có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình thông qua việc tự trau dồi, đọc tài liệu hoặc tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng.

Tuy nhiên, hiện nay, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, nhân viên vẫn còn cần phải cải thiện để đáp ứng yêu cầu thông qua nhiều hành động như:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ, nhân viên phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

- Đề xuất phối hợp xây dựng chương trình đánh giá tiếng Anh cho nhân viên phù hợp với từng vị trí công việc mà nhân viên đang đảm nhiệm. Nếu chỉ áp dụng trình độ tiếng Anh mức 3 cho nhân viên hàng không sử dụng phương tiện liên lạc thoại vô tuyến theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), chủ yếu tập trung vào kỹ năng nghe, nói như hiện nay thì chưa hoàn toàn phù hợp với tất cả các nhân viên ở các bộ phận chuyên môn khác nhau đang làm việc tại các phòng AIP, ARO/AIS, NOTAM, Bản đồ, Sơ đồ, Dữ liệu hàng không…sử dụng tiếng Anh tập trung vào kỹ năng đọc, viết để soạn thảo các sản phẩm Thông báo tin tức hàng không.

- Có chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích người lao động tự học tập, trau dồi, nâng cao trình độ ngoại ngữ; thay đổi tư duy: Học để có khả năng sử dụng ngoại ngữ thực sự hơn là chỉ học để lấy các văn bằng, chứng chỉ.

nh2

Tiếng Anh - Ngôn ngữ không thể thiếu trong quá trình hội nhập quốc tế

Thực tế đã và đang chứng minh rằng ngoại ngữ là một yếu tố khách quan và không thể thiếu trong quá trình hội nhập. Tiếng Anh đã, đang và sẽ quyết định hiệu quả của tiến trình phát triển thành một xã hội công nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đưa lĩnh vực tin tức hàng không nói riêng, ngành quản lý bay nói chung ngày càng phát triển, hội nhập sâu và rộng với các cường quốc trên thế giới.

Nguồn: vatm.vn