Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 679-KH/ĐU ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công văn số 708-CV/ĐU ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra, Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Trung tâm Thông báo tin tức hàng không về việc đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tiến tới Đại hội đại biểu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 16/01/2020, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Trung tâm TBTTHK đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022.

1_Ton_cnh_i_hi_im_Chi_b_Vn_phng_nhim_k_2020_-_2022
Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên - UVBCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Trung tâm, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung tâm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm đến dự Đại hội.
2_on_Ch_tch_iu_hnh_i_hi

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, nhất thể hóa Bí thư là cấp trưởng đơn vị, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chi bộ là 1/3 đồng chí (33,33%).

3_ng_ch_Nguyn_c_Nam__Ph_B_th_ng_y_Trung_tm_tng_hoa_chc_mng_cc_ng_ch_trng_c_Cp_y_Chi_b_Vn_phng_nhim_k_2020__2022
Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm
chúc mừng các đồng chí trúng cử Cấp ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020
- 2022

Được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy cấp trên, sau một buổi làm việc khẩn trương và hiệu quả, chi bộ Văn phòng đã tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm, góp phần làm tiền đề để các chi bộ còn lại trong Đảng bộ Trung tâm rút kinh nghiệm trong chi bộ mình để công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 được thành công tốt đẹp.
Nguồn: vatm.vn