Quản lý dữ liệu NOTAM Việt Nam có thời gian dự kiến trên nền website

Phòng NOTAM quốc tế là một phòng chuyên môn của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không liên quan đến công tác NOTAM theo tiêu chuẩn ICAO.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Phòng NOTAM Quốc tế là thu thập, xử lý tin tức thô liên quan đến việc công bố các tin tức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay nhằm đảm bảo các chuyến bay được thực hiện an toàn, điều hòa, hiệu quả tại các vùng thông báo bay của Việt Nam và các cảng hàng không sân bay trong cả nước.

Trong các loại hình công bố tin tức theo tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của ICAO, những NOTAM có nhóm thời gian dự kiến hết hiệu lực (mục C) phải được đăng ký lên bảng (bảng từ) và theo dõi chặt chẽ để có các bước xử lý tiếp theo.

Tuy nhiên, việc cập nhật loại NOTAM này lên bảng từ bao gồm số NOTAM, tóm tắt nội dung NOTAM, thời gian dự kiến hết hiệu lực lên bảng bằng cách viết tay (thủ công) có những hạn chế làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý công tác chuyên môn khác như: Mất khá nhiều thời gian trong việc chép thông tin lên bảng; kích thước bảng hạn chế trong khi số lượng NOTAM Việt Nam có thời gian dự kiến ngày càng tăng. Việc ghi thủ công cũng đối mặt với các rủi ro như viết sai lệch về thời gian, nội dung, thiếu hụt thông tin… và hơn nữa việc tìm kiếm các loại NOTAM này đôi khi còn khó khăn và mất nhiều thời gian.

Xuất phát từ những khó khăn nêu trên và được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, Phòng NOTAM quốc tế đã thay đổi cách thức theo dõi NOTAM thủ công sang theo dõi bằng màn hình theo dõi giám sát trạng thái NOTAM. Sau khi các NOTAM này phát hành sẽ được trích xuất và hiển thị trên màn hình theo dõi giám sát trạng thái các NOTAM có nhóm thời gian dự kiến kết thúc. Ưu điểm của cách thức theo dõi này giúp người khai thác tiết kiệm được thời gian và hạn chế những sai sót trong việc ghi chép thủ công. Cách thức theo dõi này không khống chế số lượng NOTAM thể hiện và có thể đọc trọn vẹn thông tin trong NOTAM.

Một trong những tính năng ưu việt là khả năng cảnh báo các NOTAM gần đến ngày dự kiến hết hiệu lực. Cảnh báo màu vàng xuất hiện khi NOTAM còn 72h là đến thời điểm dự kiến hết hiệu lực và cảnh báo màu đỏ với những NOTAM chỉ còn 24h là đến thời điểm dự kiến hết hiệu lực. Việc cảnh báo này không những đảm bảo được chất lượng dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu NOTAM EST  mà còn giúp người khai thác chủ động trong việc kiểm soát thông tin để có hướng xử lý nhanh chóng và kịp thời.

TRANG_THAI_CAC_NOTAM_TRN_MAN_HINH_THEO_DOI

Màn hình theo dõi giám sát trạng thái NOTAM

Việc áp dụng theo dõi NOTAM như thế này trên phần mềm kết nối dữ liệu từ đầu cuối NOTAM lên màn hình theo dõi giám sát trạng thái NOTAM thay thế cho việc viết tay thủ công là một bước đổi mới, đem lại nhiều hữu ích, chuyên nghiệp hơn trong công tác chuyên môn.

Nguồn: vatm.vn