Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức thành công đại hội điểm - Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật nhiệm kỳ IV (2019-2022)

Sáng ngày 15/8/2019, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật trực thuộc Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2022).

Đại hội được tiếp đón các đồng chí Bí thư chi bộ Bảo đảm kỹ thuật, NOTAM Quốc tế, AIP, Bản đồ - Phương thức bay, Nghiệp vụ, An toàn - Chất lượng, đồng chí Bí thư đoàn cơ sở và đại diện các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, cùng toàn thể các Đoàn viên Chi đoàn.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Ngô Quang Huy - Bí thư Chi đoàn đã trình bày tại Đại hội dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ III (2017-2019), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2022).

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy đơn vị, Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi đoàn khóa III đã đề ra, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Đoàn gắn với chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của Chi đoàn.

nh_1

Đại hội Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2019-2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng - Bí thư Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật đại diện cho Bí thư các Chi bộ đánh giá cao thành tích mà Chi đoàn Khai thác - kỹ thuật đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng yêu cầu Chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên; tiếp tục củng cố, xây dựng các chương trình hoạt động sắp tới phù hợp với tính chất đặc thù của khối chuyên môn nghiệp vụ.

nh_2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng - Bí thư Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu được 05 đồng chí: Ngô Quang Huy, Mai Văn Đạt, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh An vào Ban Chấp hành Chi đoàn Khai thác - kỹ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

nh_3

BCH Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật, nhiệm kỳ IV (2019-2022) ra mắt Đại hội

Đại hội thành công tốt đẹp, hoàn thành được mục tiêu kêu gọi toàn thể Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, vượt khó khăn, hăng hái nhiệt tình trong công tác, trong hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Khai thác - Kỹ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2022; xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Nguồn: vatm.vn