Banner
Banner
Banner
Banner

Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không tổ chức Hội nghị Phổ biến về Luật Lao động, Luật Công đoàn, chính sách BHXH, BHYT, ATVSLĐ năm 2019

Ngày 12/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không tầng 5, tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị phổ biến về Luật Lao động, Luật Công đoàn, chính sách BHXH, BHYT, ATVSLĐ năm 2019.

Thành phần tham gia gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ công nhân viên khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm chủ trì Hội nghị.

anh_1

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến

Các cán bộ công nhân viên tham dự Hội nghị đã được nghe phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật về Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/1/2014, Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2016 và các vấn đề có liên quan.

Đặc biệt là các chế độ, chính sách đang thực hiện tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam với người lao động đã được trực tiếp trao đổi, giái đáp những vướng mắc, khó khăn tại hội nghị.

PAINT11

Phổ biến chính sách Tiền lương

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện để cán bộ, công đoàn viên có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động được đầy đủ, toàn diện. Đây là một hoạt động thiết thực luôn được Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không và chính quyền đồng cấp quan tâm và duy trì thực hiện tốt trong thời gian qua.

Nguồn: vatm.vn