Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức vận hành thử nghiệm phương án ứng phó khai thác kỹ thuật cho hệ thống AIS

Để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không, ngày 01 và 02/11/2018, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức vận hành thử nghiệm phương án ứng phó kỹ thuật- khai thác tại Phòng NOTAM quốc tế và các Trung tâm ARO/AIS Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh.

Tình huống giả định đặt ra là hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (AIS) không thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ. Các đơn vị đã tham gia thực hiện các tình huống đặt ra theo yêu cầu, không gây gián đoạn công tác cung cấp dịch vụ. Qua đó, cán bộ, nhân viên có thể chia sẻ, học tập, rút kinh nghiệm những lần vận hành sau này.

22_11__AIS_NOI_BAI

Công tác ứng phó khai thác- kỹ thuật tại Trung tâm ARO-AIS Nội Bài

Ngay sau khi Trung tâm ban hành phương án ứng phó kỹ thuật- khai thác, các đơn vị liên quan đã tích cực xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện, chuẩn bị kịch bản, tổ chức huấn luyện,…

Các Trung tâm ARO/AIS đều đã được trang bị hệ thống cơ sơ vật chất đầy đủ, hiện đại bao gồm hệ thống (AIS, AMHS, AFTN, Notam bán tự động), máy tính văn phòng, fax, điện thoại, máy ghi âm và đường truyền.

22_11_AIS_DA_NANG

Công tác ứng phó khai thác- kỹ thuật tại Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng

Theo phương án, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện chuyển đổi sang khai thác các hệ thống dự phòng khi có sự cố kỹ thuật. Việc phối hợp giữa bộ phận khai thác và kỹ thuật luôn có sự giám sát của cán bộ chuyên môn. Khi có sự cố kỹ thuật các quyết định đưa ra đều phải chính xác dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hường đến quá trình khắc phục sự cố ngay tại thời điểm đó. Do vậy, nhằm nâng cao công tác phối hợp và thông tin liên lạc, các bên tham gia đều phải tuân thủ theo đúng qui trình đã được ban hành.

Sau khi kết thúc công tác ứng phó, các cơ sở có thể đánh giá, học hỏi và rút kinh nghiệm kịp thời.

22_11_AIS_TSN

Công tác ứng phó khai thác - kỹ thuật tại Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất

Việc thử nghiệm ứng phó kỹ thuật là cần thiết, nên thực hiện thường xuyên hàng năm, với các tình huống và mức độ khó nâng cao dần. Hoạt động này góp phần tăng cường, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống của nhân viên khai thác, kỹ thuật và công tác tổ chức điều hành ca kíp trực.

Nguồn: vatm.vn