Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cấp cơ sở năm 2018

Ngày 09/11/2018, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cấp cơ sở năm 2018.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Lục - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác công đoàn cho gần 30 cán bộ công đoàn cấp cơ sở gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm, Tổ trưởng tổ công đoàn, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Nữ công, Ban Tài chính Công đoàn, Tổ Thanh tra nhân dân, Tổ đối thoại cơ sở.

nh_Ton_cnh_Hi_ngh_tp_hun_cn_b_Cng_on_c_s_Trung_tm_nm_2018

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở Trung tâm năm 2018

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm nêu rõ quan điểm luôn bảo đảm điều kiện hoạt động cho tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn trong Trung tâm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng thêm những kiến thức về lý luận, phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí cán bộ công đoàn mới được bầu tại Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cấp cơ sở năm 2018 cũng là dịp để cán bộ công đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nguồn: vatm.vn